Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Sator 3

О хантыйских шаманах

kulemzin.jpg

Autor: Vladislav Kulemzin

ISSN/ISBN: 1736-0323 / 9985-867-90-4

Ilmumisaeg: 2009

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator3/

Sator 3 on venekeelne kogumik, mis koosneb Vladislav Kulemzini töödest. Raamatu aluseks on monograafia Vasjugani-Vahhi hantide šamanismist. Eraldi artiklid on pühendatud hantide traditsioonilisele maailmavaatele ja karupeietele. Koos L. Tšeremnovaga kirjutatud artikkel käsitleb Siberi šamanismi eriaspekte. Kogumiku toimetasid Nikolay Kuznetsov ja Kaur Mägi. Kogumik on kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator3/