Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Leiko lauluq (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist, 4)

HERA4.jpg

Autor: Andreas Kalkun (koost.)

Ilmumisaeg: 2004

1 CD + raamat

1. Kaŕalaul
2. Veerü päivä!
3. Ilmatütär
4. Kośalaul
5. Mõrsjaikk maamakõsõlõ
6. Mõrsjaikk vanaimäkesele
7. Mõrsjaikk velekesele
8. Inne mõrsja ehtmist
9. Hähkämine
10. Katõ paariga kaa kõllõminõ
11. Vakanaisi laul
12. Vakapäävä laul, rahakorjamine
13. Kost´mise laul
14. Ilolaul
15. Imeline imänd
16. Kits ja susi

Varem ilmunud:

2003

2001