Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Kuule, kulla külänoorik / Hark now, lovely village women (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 1)

HERA1.jpg

Autor: Vaike Sarv

Ilmumisaeg: 2001

Esitab leelokoor Kuldatsäuk.
1 CD + voldik.

Töölaulud = Labour songs: 1. Karjasaatjate laul = Herd senders' song. 2. Karjuse laul = Herder's song. 3. Lõikuslaul = Harvest song. 4. Käsikivilaul = Hand mill song. 5. Pudrukeetmise loits = Spell for porridge making. 6. Kedervarrelaul = Spindle song. Kosjafantaasiad = Weddings fantasies: 7. Ilmatütar = Maiden from otherworld. 8. Vastu meelt mehele = Unwillingly wed. Pulmalaulud = Wedding songs: 9. Kahe paariga kaasitamine = Two pairs singing. 10. Mõrsjaitk = Bride's lament. Laulumängud ja tantsud = game and dance songs: 11. Lapse hällitamine = Lullaby for a baby. 12. Lapse mängitamine = Playing with a baby. 13. Sõrmemähkimise mäng = Wrap-a-finger game. 14. Rikka ja vaese mäng =The rich and the poor game. 16. Kargamine = Hopping around. Improvisatsioonid = Improvisations: 17. Vanad laulud tulevad tagasi = Old songs are coming back.