Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Reetor

reetor_9_web.jpg

Viimane number: Reetor 9. Uurimusi tänapäevasest kujundkeelest. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 190 p. 2015

ISSN: 1736-1303

Ilmub alates: 2003

Kaks numbrit aastas. F-seeria.

Sarjas avaldatakse artikleid ja lühimonograafiaid folkloori lühivormide, eelkõige parömioloogia ja fraseoloogia, samuti metafooriteooria, üldisema kujundkõne- ja retoorikateooria, slängi, keerdküsimuste ja verbaalse lühihuumori alalt. Sarja toeks on viimase 40 aasta jooksul kogunenud potentsiaal ja eeltööd: läänemeresoome vanasõnaprojekt, “Eesti vanasõnad”, “Proverbia septentrionalia”; akadeemiline väljaanne “Eesti mõistatused” ja uurimistöö mõistatuste alal; eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi rajamine; kujundkõneteooria alal tehtud teoreetilised eeltööd; ilmsed puutepunktid fraseoloogia ja huumori vahel.
Sarja asutas aastal 2003 Arvo Krikmann.

Peatoimetaja: Anneli Baran
Kontakt:
Anneli Baran
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 739
Faks: +372-7377 706
e-post: anneli@folklore.ee

Varem ilmunud:

2007

2005

2004

2003