Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat

PS27.jpg

Viimane number: Paar sammukest XXVII: Pühad allikad. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2010. Koostanud Risto Järv, toimetanud Inge Annom, Risto Järv, Kadi Sarv. EKM Teaduskirjastus. 226 lk.

ISSN: 1406-5428 (1996-), 0203-3194 (1958-1989), 0552-7155; 1760-6356 (internet)(PDF) 978-9949-490-08-0

Ilmub alates: 1958

F-seeria.

Aastaraamat sisaldab teoreetilisi ja rakenduslikke uurimusi eesti kirjandusajaloo, raamatuteaduse ja folkloristika alalt, Kirjandusmuuseumis leiduvate allikmaterjalide publikatsioone ja fondiülevaateid; samuti uurimisprojektide tutvustusi ja vahetulemusi. Igas köites on ära toodud Kirjandusmuuseumi ja arhiivide/osakondade tegevusülevaated, sündmuste kroonika ning väljaannete bibliograafia.


Toimetuskolleegium:
Risto Järv (Eesti Kirjandusmuuseum)
Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum)
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
Merja Leppälahti (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingi)
Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum)
Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari)
Ilpo Saastamoinen (Suomen Kansanmusiikkiliitto, Jyväskylä)
Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)
Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum)

Indekseeritud:
MLA Bibliography, Internationale Volkskundliche Bibliographie = International Folklore Bibliography = Bibliographie Internationale d'Ethnologie


Kontakt:
Paar sammukest
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372-7377 700
Faks: +372-7377 706
e-post: kirmus@kirmus.ee

Varem ilmunud:

2022

2016

2013

2011

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1989

1986

1984

1976

1974

1971

1969

1967

1966

1964

1961

1958