Maskeerimisviis

Püiti end ära muuta, et ära ei tuntaks … Mardisandiks käisid ainult mehed … Kui mardisandis käidi … Emased inimesed ehtisid meesterahva riide ja ... Mardipäeval jooksid mardid ... Kadrid olid ikke kenamad, mardid olid inetumad rohkem Mardid ja kadrid olid täielikult vastandid ... Lelle poole sai minna … Pahampide kasuk mardi sälgas oli üks kuri tükk … Mardi- ja kadripäeval joosti mööda küla … Ku märdisandi häste musta om … Mardipäev on tähtjas oma kirju santide pärast … Toiming on järgmine. Kogutakse hulgana kokku … Ma kord olli üks vanamees … Mardiks käidi ikka, räbalad seljas Sandid jooksid mardiks, aga kadriks käisid saksad … Märdisandid käisid kaks õhtat … Mardipäeva õhtul panid küla noored mehed … Mäurassaare poisid käisid mardisandis … Mardi- ja kadriõhtul lapsed käivad maskeeritult ringi … Näo ees kanti sageli maski … Maske on kasutama hakatud viimasel ajal … Ikke kas oli marli või võrk või midagi niisugune oli ees … Tuas tantsisid mardid omakeskes … Juua taheti hästi pakkuda ... Alati mõistatati, kes üks või teine sant on … Meile tuli ükskord terve küla kokku … Kadris ja mardis käidi pilliga … Mis riides? Vana kasukas pahempidi seljas … Marlist tehti kleidid ... Mardiõhtul ei tehtud tööd … Mardiajal käivad pisised poisid praegu … Mardisandid on harilikult ikka maskeeritud … Santmartidest maha kukkund õlekõrred visatakse ahju ... Märdisanti tehti. Karvupidi kasukad seljas … Agalin käisiva ära mardisandin … Sandide juhataja on enese vana naese riidese panud … Märdipäiv, siis käve märdisandi … Mardisandin küll käve … Valge kleidi pääle õmmeldi pohlamarja Peale mihklipäeva hakati juba sandiskäimiseks maske … Märdisandin käüsive ikki … Karu oli jälle see igavene üleannetu ja kelm … Enamisti mängiti karutantsitajat … Mardipäeva ootavad nii noored kui vanad … Mardid häimasid veel pihuga herneid ja lahkusid … Mardis käidi, siis tehti kõike … Siis tehti veel „hobust“ … Mardipäevan tetti valget mära … Mõnikord tehti eriline hobune … Mõned sidusid omale siku- või lehmasarved ümber pää ... Mõnikord olli tettu välla suure soku ja kitse … Mardipäeva jooksmise ajaks meisterdati veel mardisokk … Tegid kitseks ka … Mardid olid ikka sandi moodi … Mul oli oinas … Uks avanes ja sisse tuli must … Toonekurel tehti tsaariarmee sõdurite pükstest … Ma ütskõrd olli kurg … Üks oli toonekurg … Mehed tegid üksinda marti … Eks mõni tegi ennast korstnapühkijaks või karuks või … Vahel oli mõni sant enda loomaks … Mardipääva õhtu oli kääs … Peremees oli ema, minu vend oli isa … Vahel tehti niisugune väike nukk ja korjati sellel raha ... Uue-Karistes sandid tantsisid ja karjutasid siuksid pupesid … Sandid tantsisid siis … Tehti pruut ja peigmees või laisk peigmees ... Tuppa tehti märdipäeval pikk nukk … Mardisandis käisime. Ühekorra tehti minust pruut valmis … Mardiks käisin siis veel korra, kui abielus olin … Ema oli noorikuks tehtud, s. o. kirjatud tanu peas Mardipäe pandi teised riided selga … Mart ja tema kaasa olid eriliselt riides …