JUUNI

Kabelimägi

Juunikuine Kabelimägi Martna kihelkonnas Kabeli külas (2012). ERA, DF 11657.

Viidipäev (15. VI)

Suvine pööripäev (20. või 21. VI)

Jaanipäev (24. VI)

Seitsmemagajapäev (27. VI)

Peetripäev (29. VI)

Juunikuu[1] kannab ühtlasi jaanikuu nimetust, vähem tuntud on suvekuu, kesakuu (vrd. sm. kesäkuu – suvekuu, kesakünnikuu).[2] Wiedemanni sõnaraamatus on esitatud veel piimakuu ja pärnakuu nimetus.

Mida rohkem suve poole, seda väiksemaks jääb kuude tähtsus meie rahvakalendris. Kuu vahetus ei too endaga kaasa olulisi erinevusi ei majanduselus ega ilmastikus. Seoses elatusaladega on vaid juhuslikke teateid – jaanikuu nagu teisedki suvekuud sobib põllumaa raadamiseks (ei teki võsa). Juuni ilmu on arvatud olevat vastavuses detsembri ilmadega nagu muudelgi rahvastel.[3] Ilmade ennustamisel kehtib rohkem kontrastiprintsiip, saagiennustused lähtuvad pikaaegsetest fenoloogilistest tähelepanekutest. Osa arvamusi ja endeid on vormilt kirjandusliku algupäraga ning mõningal määral rahvasuus kodunenud kalendrikirjanduse vahendusel.

 

Märkused:

[1] Vanas kreeka-rooma kalendris 4. kuu.

[2] Vrd. Vilkuna, Vuotuinen ajantieto, lk. 138. Ka sakslastel on juuni nimetusi kesakünnikuu (sks. Brachmonat).

[3] Vrd. HDA IV, vg. 897.