Rukis

Ku pikne inne jüripäivä välan um … Keväjä kaetas, kui enne jüripäivä kaste om ... Kui enne jüripäeva kaste maas on … Kuimitu päeva kaste enne jüripäeva maas … Mitu nädalid ehk päiva enne jüripäeva edimane kaste … Kuimitu päeva kaste enne jüripäeva maas … Kui maasikmarjad enne jaanipäeva valmis saavad … Jaanipäävaga algab heinatöö … Rahvas ütleb rukkileikuse kohta ... Jaakobipääval jahuleem, olevipäävas uus leib Jaagup hädauudis, Laurits lai leib Jakup tõutab, Laurits annab Jaagup hädakakk, Laurits lai leib, Pärtel perepäts Jaan jakuga, Jakob pätsiga ... Kui Jaan tule, kands kaingle all … Maret annab ädaleiba, Jaagup suure kaku … Joapipäävä üteldässe koa uie leba tooja olema … Kui mitte varem, siis jakobipäevaks loodetakse ikka … Jakupipääv, siis hakavad rahvas rugisid leikama … Sis om peremehel töö kõrrah … Ka rukkileikust loetakse jakobipääva järel … Kuiva suvega pidi selleks päevaks rukis lõigatud olema … Jaagup küsib: „Kus on rukkid?“ Laurits aga: „Kus on nisud?“ Jakabest on rugileikus, pärdist odraleikus Jaagappäva kohta öeldi … Kui peremiis jakopipääväl uudset põimast kodu tulli … Põllumees toob jaagupipäeval kolm rukkipead põllult kaasa … Kui rukki ei old veel lõigatud … Et vana kalender oli kaks nädalat edasi … Ku saa-as uudset süvvä jakappääväl … Kesakordus tuleb kaks nädalat enne jakobipäeva lõpetada … Jakubipäevas peavad kõik rükkid valmima … Eks vanasti oli igal päeval ikka ka oma tähendus … Rukkimaa kordust ei tohtivat pärast jakoppäeva jätta … Jakobipäevast vanad inimesed räägivad … Jaagupipäeval hakati taliviljaseemet tegema Kui jakobipäe vanalkuul …