ARHIIVI KOGUD SISALDAVAD:Lisaks originaalmaterjalidele leidub ERAs folkloristika-alane käsiraamatukogu ning heliväljaannete (plaadid, kassetid) kogu mitmete rahvaste folkloorist.

Et leida neist kogudest mistahes materjali, tuleb aastani 1992 laekunud materjali osas kasutada ERA kartoteekide süsteemi, hiljem laekunud materjalide osas elekroonililisi nimestikke folkloristide siseserveris ning infosüsteemi Kivike.Vanimad käsikirjaköited

Vanimad käsikirjaköited


Käsikirjalised kogud


ERA käsikirjakogud sisaldavad kirjapanekuid alates 19. sajandi algusest kuni tänapäevani, hõlmates nii kõige vanemat meieni jõudnud rahvaluulet (regilaule, rahvajutte jne) kui ka kaasaegset pärimust. Lisaks võib neist leida keele-, ajaloo-, etnograafia-, arheoloogia-, kultuuriloo- jm andmestikku.

2022. aasta lõpu seisuga on käsikirjakogus 1 546 719 lk üleskirjutusi, peamiselt paberkäsikirjadena. Alates 2000. aastast on arhiveeritud ka igal aastal üha enam digikäsikirju (skaneeringuid ja tekstifaile).
H II 51, 679

Lehekülg Jakob Hurda käsikirjalisest rahvaluulekogust.
Kirja pannud Madis Odenberg, nurgal J. Hurda märkus
saadetise kohalejõudmise kuupäevaga.
H II 51, 679.

Arhiivikülastajad saavad kõige vanemaid, hapramaid ja halvas seisukorras käsikirju kasutada koopiatena mikrofilmidel, uuemaid ja paremini säilinuid ka originaalkujul. Käsikirjakogu on tervikuna mikrofilmitud kuni 1980. aastate keskpaigani. Alates 2007. aastast alustati vanemate käsikirjade digiteerimist, veebis on eraldi kättesaadavad valik skaneeritud rahvaluule arhiivi käsikirju EÜSi ja ERA kogudest.

Alates 2012. aastast on kõik digiteeritud käsikirjad kättesaadavad Kirjandusmuuseumi Virtuaalses Keldris Kivike.

Käsikirjaliste kogude lühendid:

Seisuga 31.12.2021 kirjapanekud aastatest säilikuid lehekülgi
ÕES (= GEG, Õpetatud Eesti Seltsi rahvaluulekogu)
ÕES, EK
ÕES, SK
ÕES, Anderson
19. saj algus–1936 91 6 062
EKÜ (= ELG, Eestimaa Kirjandusliku Ühingu rahvaluulekogu) 19. saj algus–1890 38 2 160
Veske (Mihkel Veske rahvaluulekogu) 1866–1885 7 3 312
EKmS (Eesti Kirjameeste Seltsi rahvaluulekogu)
EKmS 4° (= EKS 4°)
EKmS 8° (= EKS 8°)
1867–1891 10 7 622
H (Jakob Hurda rahvaluulekogu)
H I
H II
H III
H IV
H, R
Gr. Qu
H, Mapp
H, Asper
H, Jagomann
H, Jõgever
H, Kapp
H, Kase
H, Kolga-Jaani
H, Lauk
H, Ostrov
H, Peet
H, Põlva
H, Ruhs
H, Setu
H, Wiedemann
1860–1906 162 114 696
E (Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogu)
E
E, A
E I–XV
E 8°I–XIV
1880–1934
ja mõned varasemad tekstid
100 90 100
SKS (Soome Kirjanduse Seltsi eesti rahvaluulekogu)
SKS, Baars, Simm
SKS, Eisen
SKS, Haho
SKS, Hermann
SKS, Lindpere
SKS, Mark
SKS, Niemi I–II
SKS, Simm
SKS, Soikkeli
1896–1912 13 4 054
EÜS (Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu) 1875–1917 12 20 902
EKS (= EKnS, Eesti Kirjanduse Seltsi rahvaluulekogu)
EKS
EKS, Veske
EKS, Hurt (koopiad)
EKS, Jõgever (koopiad)
EKS, Kreutzwald (koopiad)
EKS, Org (koopiad)
EKS, Speek (koopiad)
1872–1924 103 2 962
ERM (Eesti Rahva Muuseumi rahvaluulekogu) 1915–1925 169 9 398
TEM (Tallinna Eesti Muuseumi rahvaluulekogu) 1897–1925 17 664
E, StK (= EVR, M. J. Eiseni stipendiaatide rahvaluulekogu) 1921–1927 44 8 334
A (Walter Andersoni lastelaulude kogu) 1921–1939 17 307 58 832
S (Samuel Sommeri setu vanavarakogu) 1922–1936 618 124 648
LF (Oskar Looritsa liivi folkloori kogu) 1920–1934 18 11 903
ARS (Akadeemilise Rahvaluule Seltsi rahvaluulekogu) 1926–1927 2 1 656
ERA (Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu)
ERA I
ERA II
ERA III (noodid)
ERA, AK (albumite kogu)
ERA, Juudi
ERA, Leedu
ERA, Läti
ERA, Mustlase
ERA, Poola
ERA, Rootsi
ERA, Saksa
ERA, Soome
ERA, Vadja
ERA, Valgevene
ERA, Vene
ERA, Mitmed rahvad
ERA, Holzmayer
ERA, Jaanson
ERA, Jagomann
ERA, Jürvetson
ERA, Kase
ERA, Mark
ERA, Nelberg
ERA, Odenberg
ERA, Prants
ERA, Ruut
ERA, Seemann
ERA, Siipsen
ERA, Tõrvand
peamiselt 1927–1944,
varasemaid tekste ERA, AK-s
(laulualbumite kogus)
718 265 098
ALS (Akadeemilise Loomaarstiteadusliku Seltsi rahvameditsiini kogu) 1928–1934 8 4 094
AES (Akadeemilise Emakeele Seltsi kogu, koopiad
AES, MT (koopiad)
Saareste (Andrus Saareste kirjapanekute koopiad)
Ariste (Paul Ariste kirjapanekute koopiad)
EKA (Eesti Keele Arhiivi ainekogud, koopiad)
Leoke (Hans ja Jaan Leokese rahvaluulekogu) 1869–1936 7 1 368
Vilbaste (Gustav Vilbaste rahvaluulekogu)
Vilbaste
Vilbaste T
Vilbaste, TN
1907–1966 42 20 327
RKM (Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. (Riikliku) Kirjandusmuuseumi (nüüd Eesti Kirjandusmuuseumi) rahvaluule osakonna rahvaluulekogu)
RKM I
RKM II
RKM III
RKM, AK (albumite kogu)
RKM, KP (koolipärimus)
RKM, Soome-ugri
RKM, Vene
RKM, Mitmed rahvad
RKM, Heintalu
RKM, Kagovere
RKM, Kilström
RKM, Kravtsov
RKM, Laarmann
RKM, Laasma
RKM, Liiv
RKM, Lümanda
RKM, Malin
RKM, Mõttus
RKM, Mäesalu
RKM, Normann
RKM, Palm
RKM, Pullisaar
RKM, Raidla
RKM, Randmets
RKM, Roht
RKM, Rootsmäe
RKM, Sarv
RKM, Sild
RKM, Sööt
RKM, Tasane
RKM, Toomi
RKM, Toompalu
RKM, Torma anonüüm
RKM, Tšuvašov
RKM, Valdur
peamiselt 1945–1996,
varasemaid tekste RKM, AK-s
(laulualbumite kogus)
1 825 450 868
VE (Paul Ariste vadja etnoloogia kogu) 1932–1980 23 5 499
TRÜ, VKK (Tartu Riikliku Ülikooli vene keele kateedri ja vene kirjanduse kateedri rahvaluulekogu) 1961–1972 108 11 837
EKRK (Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri kogu)
EKRK I
EKRK II
EKRK III
EKRK, A
peamiselt 1950–1992,
varasemaid tekste EKRK, A-s
(albumite kogu)
185 54 677
KKI(Keele ja Kirjanduse Instituudi rahvaluule sektori rahvaluulekogu) 1941–1984 70 35 679
EFA (Eesti folklooriarhiivi rahvaluulekogu, Eesti Rahvaluule Arhiivi kogu)
EFA I
EFA II
EFA, AK
EFA, KP
EFA, Vene
EFA, Kippar
EFA, Kolk
EFA, Korb
EFA, Kuldkepp
EFA, Laars
EFA, Malin & Malin 2
EFA, Mark
EFA, Palamets
EFA, Raudsepp
EFA, Valk
peamiselt alates 1996. aastast,
varasemaid tekste EFA, AK-s
(laulualbumite kogus)
2 222 169 233
ERA, DK (Eesti Rahvaluule Arhiivi digikäsikirjad) peamiselt alates 2005. a-st,
sisaldab varasemate tekstide skaneeringuid
840 31 397
ERA, KK (Eesti Rahvaluule Arhiivi (käsikirjalised) uurimused) 530 18 768
KOKKU 25 314 1 536 980

Korraldus

Käsikirjad kuuluvad erinevatesse kogudesse, mis on nime saanud kogumist organiseerinud isiku või asutise järgi. Enamus käsikirjalisest materjalist on J. Hurda süsteemi järgi köidetud. Järjest nummerdatud köited moodustavad ühtses formaadis seeria. Köite komplekteerimisel ei ole silmas peetud selle sisu — ei ole eraldi laulude, naljandite jne köiteid. Ühe aasta jooksul laekunud igasuguse sisuga materjal on u. 500-leheküljelisteks köideteks komplekteeritud traditsioonilises kihelkondade järgnevuses. Ent mitmed käsikirjalised kogud on siiski kirjeldatust erineval viisil korraldatud. Käsikirjaliste kogude kohta on koostatud registrid, kus järjest, palade kaupa on avatud köidete sisu koos kõigi koguja- ja esitajaandmetega.

register käsikiri

Leheküljed köite ERA II 128 registrist ja käsikirjast

Igal folklooripalal on oma pass e. viide, mis näitab:
  1. tema asukohta folkloorikogus;
  2. tema päritolu (kes, kus, millal on ta esitanud ja kes jäädvustanud).

Viide käsikirjale:

ERA II 128, 10/11 (1) < Audru khk., Võlla v., Soomra k. – H. Tampere < Mari Sutt, 66 a. (1936).

st:

kogu lühend (Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu); seerianumber (teine seeria); köitenumber (128. köide); leheküljed köites (pala asub 10–11. leheküljel); pala number (selle saadetise 1. pala — enamus kogujaid on oma materjali palade kaupa nummerdanud); päritolu tähistav < märk: esitaja on pärit Audru kihelkonnast Võlla vallast Soomra külast; koguja nimi; päritolumärk <: esitaja nimi ja vanus v. sünniaasta; lõpuks sulgudes kogumisaasta.

kirjutamine kirjutamine kirjutamine

Rahvalaulude ja kombestiku üleskirjutamine Vilo vallas,
Petseri-Olohhovas. Ees laulikud Jevdokia Osi ja Nati Kütt.
Tagapool jutustaja Filip Tähe. F: E. Päss 1949.

Rahvaluule üleskirjutamine setu rahvalaulik A. Vabarnalt.
Keskel A. Vabarn. Vasakult: Normann, V. Pino, S. Lõhmus.
Järvesuu v., Tona k. F: A. Rulli 1950.

Arvo Krikmann kirjutab rahvaluulet Liisa Kümmelilt.
Tori khk, Ore k. F: E. Kokamägi 1963.
arhiiv
käsikirjalised kogud
heliarhiiv
fotokogu
filmi- ja videokogu

Hilana Taarka

Setu lauluema Hilana (Vassila) Taarka.
Foto: A. O. Väisänen 1913.


Fotokogu


ERA fotokogu on jagatud viide seeriasse: mustvalged fotod, värvifotod ja digitaalfotod, hiljem on lisandunud diapositiivde kogu ning endise Keele ja Kirjanduse Instituudi fotokogu. 2022. aasta lõpu seisuga leidub kogus 73 751 säilikut.

Seisuga 31.12.2022ühikuid
ERA, Foto (mustvalged fotod)19 130
ERA, VF (värvifotod)8 859
ERA, VE (värvifotod) 546
ERA, DF (digitaalfotod)41 660
ERA, DP (diapositiivid)470
ERA, Fotoalbum1
KKI, Foto (Keele ja Kirjanduse Instituudi fotokogu)2 872
Kokku73 751

Mustvalged fotod ja negatiivid on fondeeritud numbri ja suuruse järgi ja nende kohta on olemas temaatiline kartoteek. Kaardid on rühmitatud traditsiooniliste teemade kaupa: rahvaluule kogumine; kogujad; Rahvaluule osakond; laulikud, jutustajad; pillimehed; mütoloogilised olendid; tavand; mängud, tantsud; etnograafia; etnograafia – ehitised; veekogud, kivid; usund, ennustamine, ravimine; puud, hiied; mütoloogilised olendid; matus; kalender; muistenditega seotud paigad. Igale kartoteegikaardile on kantud foto number, kirjeldus, foto ja negatiivi suurus, pildistaja nimi ja fotografeerimise aeg.
Andreas Setus

Andreas Kalkun Küllätova ja Saetsova küla naistega.
Setu, 1998.

Värvifotod ja negatiivid on fondeeritud numbri järgi ja paigutatud fotokiledesse, nende andmestik (arhiiviviide, ülesvõtte aeg, fotograaf, andmed foto päritolu kohta, fotololeva kirjeldus, formaat, negatiivi olemasolu ja foto tegemisel kasutatud aparaadi tüüp) leidub infosüsteemis Kivike ning tabelisse sisestatuna siseserveris.

Käsil on fotode skaneerimine ja kättesaadavaks tegemine veebis.

Mikrofilmide nimestik on traditsioonilises kogude järjestuses. Igal kaardil on mikrofilmi number, fondiviide, kaadrite arv ja filmi tegijate nimed. Rahvaluule arhiivi käsikirjaline kogu on 1980. aastate keskpaigani mikrofilmitud.

Andmed slaidide ja filmide kohta asuvad eraldi kartoteegis.

Muhu Muhu Muhu Muhu

Slaide Muhu ekspeditsioonidelt 1974 ja 1975


arhiiv
käsikirjalised kogud
heliarhiiv
fotokogu
filmi- ja videokogu


filmimine

Neeruti järve ääres 1965.


Filmi- ja videokoguLae endale videonimestiku tegemise juhend või lihtsustatud juhend!


Eesti Rahvaluule Arhiivi filmi- ja videokogu koosneb aastatel 1959–1975 filmilindile, alates 1980-ndatest aastatest videofilmile jäädvustatud eesti ja ka teiste rahvaste folkloorimaterjalist ning sellega haakuvast ainesest. Tegemist on nii töömaterjali kui monteeritud filmidega.
2022. aasta lõpu seisuga leidub kogus 2033 säilikut.

Seisuga 31.12.2022salvestused aastatestühikuid
FAV (analoogvideod)alates 1987282
FAV, nimelised146
ERA, DV (digivideod DV-kassettidel, sh ümbervõtted filmilindilt)alates 19591020
ERA, EV (elektroonilised videod failidena)peamiselt alates 2007427
ERA, MV (arhiivimaterjalide montaažvideod ja -filmid)21
ERA, VV (ERA-le annetatud videoväljaanded)alates 200480
Kokku1976

Kogude sisu

Sisuliselt sisaldab kogu erinevat rahvaluulega haakuvat ainest: tähtpäevade tähistamist (kadripäev, rebastepidu, pulmad), lastemänge, rahvalauluesitusi, lõike lõõtspillimängijatest ja –mängimisest, rahvaarstidest jm. Filmitud on nii tänapäeva noorte traditsioone (lastefolkloor koolides, tudengite kevadpäevad), folklooripidustusi (Viljandi Pärimusmuusika Festival, lõõtsapäevad) kui traditsioonilist kultuuri (Kihnus, Setumaal jm). Suur osa on filmitud rahvaluule kogumismatkadel, keskendudes teatud paigale Eestis (nt Tarvastu khk). Kaameraga on eesti kultuuri jälgitud Venemaa eesti asundustes ning sugulasrahvaste juures (näit. Vadja-, Vepsa- ja Udmurdimaal), vähemal määral on jäädvustatud teisi rahvaid.

Kuidas materjali leida?

Soovitud lindi leidmiseks tuleb kasutada nimestikke, mis asuvad muuseumi folkloristide siseserveris. Nimekirjades on märgitud filmimiskoht, -aeg, filmija(d), kaamera- ja linditüüp, samuti kirjeldatud sisu.

Filmi- ja videoarhiivi säilikuid saab vaadata kirjandusmuuseumi lahtiolekuaegadel, selleks tuleb pöörduda rahvaluulearhiivi. Võimalik on tellida ümbervõtteid (vt hinnakiri).

Ka aastatel 1959–1975 rahvaluule kogumismatkadel kinokaameraga filmitu on videokassettidele ümber võetud (küll ilma helita) ning täpsete nimekirjade järgi saab kergesti vajamineva lõigu üles leida.


Karusel Karusel Karusel

Filmimine Karusel, 1968.


arhiiv
käsikirjalised kogud
heliarhiiv
fotokogu
filmi- ja videokogu