EESTI VALEMMÕISTATUSED

Kõik tüübid

1. tüüp [205 varianti]:
Küsimus: Saa 1 x 5 a 2 !
Vastus: Saa ükskord viisakaks. (RKM II 389, 333 (3))

2. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Saa 1X tar2?
Vastus: Saa ükskord targaks. (EFA, KP 48, 85)

3. tüüp [85 varianti]:
Küsimus:
L eee uuuuu
r

Vastus: Suurel härral kolmed viisud. (RKM, KP 34, 44 (4))

4. tüüp [45 varianti]:
Küsimus: Na 1/2 ----
Vastus: Napooljoon = Napoleon. (RKM, KP 11, 76 (2))

5. tüüp [112 varianti]:
Küsimus: Kuidas kirjutada sõna "kauplus" nelja ruutu?
Vastus: 0023.png (RKM, KP 19, 752 (5))

6. tüüp [2 varianti]:
Küsimus: Kirjuta "televiisor" 7 märgiga.
Vastus: (TELE5OR) (RKM II 354, 93 (12))

7. tüüp [7 varianti]:
Küsimus: Kristi.
Vastus: 0041.png (RKM, KP 13, 177 (4))

8. tüüp [4 varianti]:
Küsimus: Kuidas kirjutatakse 11 tuhat 11 sada 11?
Vastus: 12.111. (Õppuri A ja O 128 (33))

9. tüüp [4 varianti]:
Küsimus: Kirjuta tähtede, märkide ja numbritega nelja ruutu "jäätis".
Vastus: 0044.png (Kalmre 35 ja 36)

10. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kirjuta seitsmesse ruutu "must põrsas".
Vastus: 0045.png (EFA I 4, 14 (2.3))

11. tüüp [2 varianti]:
Küsimus: Kirjuta tähtede, märkide ja numbritega nelja ruutu "serviis".
Vastus: 0046.png (Kalmre 35 ja 36)

12. tüüp [6 varianti]:
Küsimus: Kirjuta tähtede, märkide ja numbritega nelja ruutu "hiirelõks".
Vastus: 0047.png (Kalmre 35 ja 36)

13. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas kirjutada ruutudesse "must kass"?
Vastus: 0049.png (RKM, KP 38, 668 (16))

14. tüüp [10 varianti]:
Küsimus: Kuidas saab kirjutada "mustlane", et igasse ruutu üks täht või märk?
Vastus: 0050.png (RKM, KP 13, 216 (15))

15. tüüp [7 varianti]:
Küsimus: 0053.png
Vastus: Looklev tee. (RKM, KP 44, 114 (4))

16. tüüp [6 varianti]:
Küsimus: 0056.png
Mahuta siia 11 hobust.
Vastus: 0057.png (RKM, KP 32, 149 (12))

17. tüüp [26 varianti]:
Küsimus: Mis sõna saab arvust 4944?
Vastus: Lol'l. Vaata, see on niimoodi: kirjutad 4944, kustutad või kriipsutad need ära, järele jääb LOLL. (RKM II 300, 394 (10))

18. tüüp [9 varianti]:
Küsimus: Kuidas panna pääsukest nelja ruutu?
Vastus: 0059.png
See on tegelikult vene keeles: las + točka. Aga kuidas panna "lastočka" nelja ruutu?
0060.png
See on: las + točki = lastočki. Teed neljandasse ruutu kaks punkti.Aga kuidas panna "lastočki" viide ruutu?
0061.png Siis tuleb kirjutada "last" ja joonistada prilid, see on last + očki = lastočki. (RKM II 347, 221 (24))

19. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kirjuta sellesse pisikesse ruutu selgelt ja arusaadavalt "utočka".
Vastus: 0065a.png - u točka 0065.png - u točka (RKM II 386, 267 (52))

20. tüüp [19 varianti]:
Küsimus: 0066.png
Vastus: Tallinn. (RKM, KP 9, 609 (7))

21. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: Kirjuta nelja kasti "serviis".
Vastus: 0075.png (RKM, KP 23, 35 (76))

22. tüüp [11 varianti]:
Küsimus: 0076.png
Vastus: Must vee. Mustvee. (RKM, KP 2, 543 (6))

23. tüüp [2 varianti]:
Küsimus: 0080.png
Vastus: I love you. (RKM, KP 11, 414 (11))

24. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: Love to hate you [lav tu heit ju:]
Vastus: 0081.png (RKM, KP 9, 352 (3))

25. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: 0082.png
Vastus: We love you. (RKM, KP 11, 634 (7))

26. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 0087.png
Vastus: - (RKM, KP 17, 299 (4))

27. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Mida see tähendab 0088.png ?
Vastus: Postiljon. (RKM I 14, 222 (1f))

28. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 0089.png
Vastus: - (RKM, KP 17, 299 (1))

29. tüüp [1 variant]:
Küsimus: II s 6?
Vastus: - (RKM, KP 17, 299 (3))

30. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Mida tähendab see joonis? 0090.png
Vastus: Akordion. (RKM II 387, 480 (57))

31. tüüp [2 varianti]:
Küsimus: x 6 Mi?
Vastus: Excuse me. (RKM, KP 19, 487 (18))

32. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: 0091.png
Vastus: Risto. (RKM, KP 4, 21 (8))

33. tüüp [1 variant]:
Küsimus: An4?
Vastus: Anneli. (RKM, KP 8, 114 (1))

34. tüüp [1 variant]:
Küsimus: v=s/t (kiirus = teepikkus/aeg)
Vastus: Vastus tunnis = segane pea/teadmised (RKM, KP 39, 155 (2))

35. tüüp [1 variant]:
Küsimus: N=A/t (võimsus = töö/aeg)
Vastus: Nohu = aevastus/temperatuuriga (RKM, KP 39, 155 (3))

36. tüüp [5 varianti]:
Küsimus: 0092.png
Vastus: Aseesimees. (RKM, KP 9, 380 (6))

37. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas kirjutada "õmblusmasin" nelja ruutu?
Vastus: 0094.pngmasin. (RKM, KP 25, 490 (1))

38. tüüp [21 varianti]:
Küsimus: ooo Kuidas sellest saab koer nii, et paned ainult kaks kriipsu juurde?
Vastus: Vot nii: dog. (RKM, KP 5, 456 (10))

39. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Ra
Vastus: Ärra (härra). (RKM, KP 9, 38 (5))

40. tüüp [1 variant]:
Küsimus: MONO 1/2?
Vastus: Monopol. (RKM, KP 17, 389 (7))

41. tüüp [6 varianti]:
Küsimus: Kuidas on võimalik musta tindiga kirjutada punaselt, siniselt ja roheliselt?
Vastus: Kirj. Sõnad: punaselt, siniselt ja roheliselt. (RKM II 71, 54 (250))

42. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: Kuidas kirjutatakse nelja tähega soe vesi?
Vastus: Kusi. (RKM II 389, 52 (15))

43. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: Kuidas kirjutada 1 000 000 ilma nullideta?
Vastus: Miljon. (RKM II 71, 54 (292))

44. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 0096.pngmasin.Kirjutage sada nendest tähtedest.
Vastus: - (RKM II 306, 555 (8))

45. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas kirjutada või joonistada ruutudesse punane rist e. kiirabi?
Vastus: 0097.png (RKM, KP 38, 668 (17))

46. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 73533?
Vastus: Arvutiga (ümber pöörata) - eesel. (RKM, KP 22, 341 (10))

47. tüüp [17 varianti]:
Küsimus: Mis tähendab 1293?
Vastus: Üks öö kahekesi, 9 kuud ja kolmekesi. (RKM, KP 33, 219 (1))

48. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas kirjutada "traktorist" seitsme tähega?
Vastus:
0107.png (RKM, KP 38, 514 (5))

49. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 1/2 Q?
Vastus: Poolkuu. (RKM, KP 19, 405 (67))

50. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kirjuta "kapusta" kahe tähega.
Vastus:
0108.png (pusta - tühi) (RKM, KP 44, 101 (3))

51. tüüp [1 variant]:
Küsimus:
0109.png
Vastus: s.t. suurel teel üksi. (RKM; KP 38, 666 (8))

52. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Csar sõitis q peal qqlguriga.
Vastus: Caesar sõitis kuu peal kuukulguriga. (RKM, KP 9, 38 (3))

53. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Mine Q peale!
Vastus: Mine kuu peale! (RKM, KP 9, 38 (2))

54. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Mis võrdub
mees + naine = ?
mees x naine = ?
mees - naine = ?
Vastus: abielu
mudilased
lahutus (RKM, KP 22, 485 (9))

55. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Vesi kahe tähega?
Vastus: H2O (RKM, KP 10, 275 (4))

56. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Jaga kakskümmend viiele, nii et jagu 22 välja tuleks.
Vastus: XX : 5 = 22 (Lasteleht nr 11, 12 (1910) 191 ja nr 1 (1911) 16)

57. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: Kuidas saab kahekümnest lahutada kakskümmend kaks, et järele jääks kaheksakümmend kaheksa?
Vastus: XX - 22 = 88 (LR nr 1 (1938) 23 (1))

58. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Viieteistkümnest lahutada 54 on 51. Kuidas on see võimalik?
Vastus: XV
54
---------
51 (ERA I 7, 81 (1))

59. tüüp [1 variant]:
Küsimus: MA&
Vastus: MAJA (RKM, KP 34, 442 (5))

60. tüüp [1 variant]:
Küsimus: AUTO+4=8 (Autos on 4 tähte.)
Vastus: - (RKM, KP 33, 91 (3))

61. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 4me?
Vastus: For me. (RKM, KP 11, 634 (9))

62. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 4 U?
Vastus: For you. (RKM, KP 11, 634 (8))

63. tüüp [1 variant]:
Küsimus:
0110.png
Vastus: Heeringas. (RKM, KP 22, 222 (2))

64. tüüp [3 varianti]:
Küsimus: 7 x mõõda, 1 x lõika.
Vastus: Seitse korda mõõda, üks kord lõika. (RKM, KP 7, 114 (36))

65. tüüp [1 variant]:
Küsimus:
0111.png
Vastus: Olja (vene tüdruku nimi Olja). (RKM, KP 6, 160 (4))

66. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas kirjutatakse "võilill" nelja tähega?
0112.png
Vastus:
0113.png (RKM, KP 22, 305 (3))

67. tüüp [1 variant]:
Küsimus:
0114.png
Vastus: "JUKU". (RKM, KP 34, 442 (4))

68. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kuidas on võimalik kirjutada skyplus (raadio) nelja kasti sisse, nii et igas kastis oleks üks täht?
Vastus:
0114.png (EFA, KP 10, 63 (2c))

69. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 0 Pane kaks kriipsu, et saada sõna "nali"!
Vastus: I O I (lot of laugh). (EFA, KP 33, 97 (2.I))

70. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 2fat2fly?
Vastus: Too fat to fly (liiga paks, et lennata) (EFA, KP 61, 155 (2))

71. tüüp [1 variant]:
Küsimus: 2bad4you?
Vastus: Too bad for you (sinu jaoks liiga halb). (EFA, KP 61, 155 (2))

72. tüüp [1 variant]:
Küsimus: Kirjuta kahe märgiga "PILV KUU EES"!
Vastus:
0116.png (EFA, KP 61, 155 (2))

73. tüüp [2 varianti]:
Küsimus: Kirjuta kahe sõnaga "AUTO TEE PEAL"!
Vastus: - (EFA, KP 61, 155 (2))