EESTI VALEMMÕISTATUSED

Saatesõna

Andmebaas EESTI VALEMID on digitaalne koopia Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistes kogudes leiduvatest valemmõistatustest.
Lisaks kogudele sisaldab andmebaas erinevates trükistes ilmunud valemmõistatusi.

Valemmõistatuste (635 teksti) küsimuspooles esitatakse lause või sõna valemina, kasutatakse märgijärjendit (läbisegi tähti või numbreid) ja vastus saadakse märke traditsiooniliselt hääldades. Eesti folkloorse materjali hulgas on populaarsemad järgmised valemid:
SAA 1x5A2? Saa ükskord viisakaks. RKM II 306, 50 (61) L
r Eee uuuuu? Suurel härral kolmed viisud.
RKM, KP 34, 44 (4)