GRAFITI ANDMEBAASLae äpp

Hea arvutikasutaja!

Grafiti andmebaas on aastail 2010–2012 toimunud Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia koostööprojekti „Creativity and tradition in cultural communication“ (“Loovus ja traditsioon kultuurikommunikatsioonis”) üks väljundeid. Projekti raames korraldasin koos Poola Krakówi Jagellooni Ülikooli lingvisti Grzegorz Szpilaga paralleelse grafiti-uurimuse (vt Voolaid 2012 ja Szpila 2012), milles mõlema keskne vaatenurk oli seotud paröömilise ehk vanasõnalis-fraseoloogilise ainese kasutamisega Eesti ja Poola seinakirjutustes. Paröömiliseks nimetan grafitit, mille autor on oma sõnumi edasiandmisel rakendanud ütlusi vanasõnalistest mõtteüldistustest (sh klassikalised vanasõnad, nende modifikatsioonid ehk nn antivanasõnad) ja aforistlikest autoritsitaatidest kuni humoristlike ja mahlaka kujundlikkusega lendlausete, loosungite, käibefraasideni välja. Paröömilisele loomusele viitavad grafititekstide süntaktilised vormimallid, aga ka traditsiooniliste rahvatarkustega sarnased eesmärgid mõtestada argikogemusi. Paröömilisele grafitile iseloomulikud teemad on nt ühiskond, poliitika ja valitseva võimu kriitika, ideoloogiad ja religioon, elustiilid, kool, seks, alkohol, narkootikumid ja eraelusfäärid. Eesti ainest kajastavas uurimuses oli vaatluse all paröömiline grafiti Tartu linnaruumis. Andmebaasi põhiallika moodustabki uurimuse tarvis alates 2011. aasta algusest peamiselt Tartus, aga ka mujal Eestis minu enda fotografeeritud grafitiaines, lisaks sisaldab andmebaas Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvaid väheseid grafitijäädvustusi ja heade sõprade-tuttavate loovutatud grafitipilte. Grafitibaasi loomisajal ehk 2013. aasta algul sisaldas see u 300 grafitit.

Ainest on võimalik liigitada vormilis-süntaktilistesse kategooriatesse.
A. Indikatiivsed väited, üldistavad sententsiaalsed implikatsioonid.
Ainult matsid sodivad seintele. Intelligendid joonistavad
Ilusatest mõtetest sünnivad ilusad asjad
Etikett on konservidele
Tühi sein on kole sein
Õnn on kohe nurga taga
Joint a day keeps the doctor away. ‘Savu (ehk kanepisigaret) päevas hoiab arsti eemal.’
Elu on drumpäss. Norm.
Elu on huvitav.
Elu on lill, ainult kasta!
ELU ON KAKTUSE LILL (Loesje)
Elu on täpselt nii ilus, kui ilusaks sa teda mõtled.
VALEL ON LÜHIKESED JALAD AGA PALJUD EI NÄE SEDA TEMA SOENGU TÕTTU (Loesje)
HEAL MÕTTEL ON ILUSAD SILMAD (Loesje)
IGAÜHE UNEL ON OMA NÄGU (Loesje)
RASKE JÕUSTIKUS, KERGE LAHINGUS (Loesje)

B. Autoritsitaadid, aforistlikud mõtteterad, mis suuresti on efektsed üldistatud elutarkused.
Just meie meeled – mitte meie mõistus – annab meile teadvuse ning meie eksistents – mitte meie tegevus – annab meile väärtuse. Karl Grunewald
Täna on parim päev banaanikala püüdmiseks (Jerome David Salinger, “Parim päev banaanikala püügiks”)
Vaid südamega on võimalik näha selgesti. Kõik tõeliselt oluline on silmale nähtamatu. (Antoine de Saint-Exupéry, “Väike prints”)
Pole paremaid, halvemaid aegu, on vaid hetk, milles elame praegu (Artur Alliksaar)
Aeg lendab, sina oled piloot. Võib arvata, et see Pargi tänaval korrastlastud hoone seinalt leitud ja Pierre Cullifordi loodud koomiksitest populaarseks saanud tegelase Smurfi suhu pandud ütlus on inspireeritud
Katsuge oma aeg üle elada nii, et elu teid ei leiaks. K.K. (Eesti Kunstiakadeemia tudengi Mariliis Oksaare stencil-kunstiteose tsitaat pärineb Kalev Kesküla raamatust “Elu sumedusest” ja on “austusavaldus suursugusele mehele, andmaks edasi tema tõekspidamisi ka peale tema surma).
TULIN NÄGIN JA JÄIN VAATAMA (Loesje, Julius Caesarile omistatava ütluse "Veni vidi vici" eestikeelne ümbersõnastus)
KA KULUNUD SAAPAD JÄTAVAD JÄLJE (ilmselge viide Karl Ristikivi luulereale – Ka sisaliku tee kivil jätab jälje)

C. Minakeskne grafiti
Igatsen valgust
Öösiti otsin valgust
Kardan pimedas koju minna
See, mis mind õnnelikuks teeb, ei ole mitte armastus, mida teised minu vastu tunnevad, vaid armastus, mida mina teiste vastu tunnen.
Mul on suurem kui sul
Loen teiste seintelt
Tahaks künda
Ma ei taha nii vähe
Armastan kollaseid sokke
Mina usun teisse
I smoke because it’s cool (‘Suitsetan, sest see on lahe’)
Täägin, järelikult olen olemas (René Descartes’i kasutatud ladinakeelse filosoofilise väite Cogito ergo sum parafraseering).

D. Meie-positsioonilt lähtuvad seinakirjutused
Me teeme üksteisele haiget
Ei helista me vaid lepime vaikides kokku ei saa, Me pole hullud, me oleme tõsised.

E. Sina- ja teie-pöördumised
Sa oled see, mida sa lood / Sa oled see, mida sa jood
Sa oled nagu action man. Blondid juuksed, kandiline soeng ja püksis ei midagi …
Mõistusele on sul kõige lähemal reha, äärmisel juhul labidas.
Oma sõbrad leiad ööst …
Google has you (‘Google on sinu omanik’)

E. Möödujat-lugejat-adressaati kõnetavad, kohati imperatiivsed sententsid
Hinga vabalt, ela tõeliselt, armasta
Pange see kool põlema
Ära sodi seina, seinal on ka tunded!
Eat fast, die young (‘Söö kiiresti, sure noorelt’)
Live by the gun, die by the gun
Tööta tööta ongi vähem aega nukrutseda
SA EI SAA ENAM LAPS OLLA ANNA SEE VÕIMALUS KELLELEGI TEISELE (Loesje)

F. Kõnetavad retoorilised küsimuslikud mõttesententsid
What life will you choose the wizard or the goose (‘Millise elu valid, kas olla tegija või mitte’)
¿Como te sientes? How do you feel? (‘Kuidas sa end tunned?)
Kas sina oled mind juba toitnud?
KAS SAMMUMÕÕTJA MÕÕDAB EDUSAMME (Loesje)
KAS OLED JUBA OSTNUD PATTUDEST VABASTAVA JÕULUKAARDI (Loesje)
KAS TEIE TREPIKOJAS ON JUBA KUNSTNIKUTÕRJE TEHTUD (Loesje)
KASVUHOONEEFEKT KAS SA JUBA EHITAD ENDALE NOA LAEVA (Loesje)

G. Vormitunnusena klassikalistele vanasõnadele omased teatud süntaktilised stereotüübid või vormelid, mis oma eeldus- ja järeldusstruktuuriga toovad esile ka vanasõnade süntaktilise sümmeetria
Kes …, see
Kes vahib seda, on pede / Kes seda loeb, on pede
Kes armastab, see kaua elab
KES NAERAB MILLEGIPÄRAST, NAERAB PAREMINI (Loesje)
KES ARMASTAB SEE KAUA ELAB (modifitseeritud VS) (Loesje)
Kui …, siis …
Koit Toome näeb, kui sa siia pissid
Parem …, kui …
PAREM KAKS KÜÜNALT LAUAL KUI SADA PIRNIS (Loesje)
PAREM HAMBAHARI PEOS KUI HAMBAD KATUSEL (Loesje)
PAREM SUPP KÕHUS KUI PUDER MÕTETES (Loesje)
PAREM KURG TAEVAS KUI PILT INTERNETIS (Loesje)
Kui …, siis …
KUI EI SAA PÜÜDA SÕNA PÜÜTAKSE ÜTLEJAT (Loesje)
KUI RAHA OLEKS RIKKAM ARMASTAKSIN TEDA KINDLASTI (Loesje)
Mida …, seda …
MIDA ROHKEM VALGUST SEDA ROHKEM NÄEB LÄBI (Loesje)
MIDA INTERNET EI TEA SEDA JUKU EI ÕPI (Loesje)

H. Vellerismisugemetega grafitid
SIIS TULEB ARMASTUS ÜTLES SIPELGAS JA TÖÖTAS EDASI (TAMMSAARE)
NAERATAGEM HÕISKAS KEEGI SURMTÕSISELT
PÄÄSTKE MIND HÜÜAB ENDINE VANG VANGLA VÄRAVAS
GRAAFIKAT TEHA ON PÄRIS KALLIS ÜTLES PEAMINISTER SEADUST ALLKIRJASTADES

Põhiosa valimi tekstidest on eesti keeles. Tartus, kus eestikeelsed elanikud moodustavad umbes 75% ja venekeelsed umbes 15% rahvastikust, polegi üllatav, et sageduselt teisel kohal on ingliskeelsed (inglise keele toimejõud on eesti noortekeelele tugev, seda kinnitasid ka nt 2007. aastal toimunud üleriigilise koolipärimuse kogumisvõistluse tulemused) ja alles kolmandal kohal venekeelsed grafititekstid.

Piret Voolaid, andmebaasi koostaja

Kirjandust

Dundes, Alan 1966. Here I sit – A Study of American Latrinalia. The Kroeber Anthro-pological Society Papers 34, lk 91–105.
Eesti Ekspress 2011. Kuidas Anton ja Lydia tänavatele said ehk Eesti tänavakunst tõstab häält. Eesti Ekspress, 9. juuni, lk 37.
glemm 2005. Tartu graffiti ajaloost... Kodulehekülg ehh.ee (http://www.ehh.ee/?main_ id=13&text_id=80&sub=for – 27. juuni 2012).
Jokinen, Heikki 1989. “Onni on suuri valkoinen seinä”. Pöysä, Jyrki (toim). Betoni kukkii: Kirjoituksia nykyperinteestä. SKS tietolipas 115, lk 199–214.
Leete, Art 1995. Kriipamisest. Kõiva, Mare (toim). Lipitud-lapitud: Tänapäeva folk¬loorist. Tartu: Eesti TA Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti TA Eesti Keele Instituut, lk 59–70 (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/lipitud/Kriipamisest.htm) – 28. juuni 2012).
Loesje Eesti (http://www.loesje.ee – 27. juuni 2012).Loesje 2006. Loesje: a course in creative writing (http://www.loesje.ee/books/loesje_ma-nual_eng.pdf – 27. juuni 2012).
Lõngus, Edward von 2012. EvL GENIUS – blog (http://evl-genius.blogspot.com. au/2012/01/miski-pole-olulisem.html – 10. jaanuar 2013).
Mieder, Wolfgang 2008. “Proverbs Speak Louder Than Words”: Folk Wisdom in Art, Culture, Folklore, History, Literature, and Mass Media. New York & Washington & D.C./Baltimore & Bern & Frankfurt am Main & Berlin & Brussels & Vienna & Oxford: Peter Lang.
Nierenberg, Jess 1994. Proverbs in Graffiti: Taunting Traditional Wisdom. Mieder Wolfgang (toim). Wise Words: Essays on the Proverb. New York & London: Garland Publishing, Inc., lk 543–561.
Palkov, Tõnis & Sepisvart, Uku & Siplane, Andres 2009. Haiguste ravi. Kontrollitud. Raamat tänavakunstist. Tallinn: Eesti Pakendiringlus.
Rolston, Bill 1995. Drawing Support 2: Murals of War and Peace. Belfast: Beyond the Pale Publications.
Szpila, Grzegorz 2009. Humour as a Tool in Communicating Proverbial Wisdom in Polish Graffiti. Acta Ethnographica Hungarica 54 (1), lk 105–114 (doi:10.1556/ AEthn.54.2009.1.9).
Szpila, Grzegorz 2011. Mural Wisdom. Witalisz, Alicja (toim). Papers on Culture, Language and Literature 3. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie 55. Krosno: PWSZ Krosno, lk 321–333.
Szpila, Grzegorz 2012. Regulating the reality? Proverbs in Polish graffiti. – Laineste, Liisi; Brzozowska, Dorota; Chlopicky, Wladislaw (toim.). Estonia and Poland: Creativity and change in cultural communication: Vol. 1 Jokes and humour. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 237–268. www.folklore.ee
Szpila, Grzegorz 2013. Tegelikkuse mõtestajad. Vanasõnad poola grafitis. - Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 53, lk 39−54. 10.7592/MT2013.53.szpila. http://folklore.ee/tagused/nr53/szpila.pdf
Tillman, Terry 1990. The Writings on the Wall. Peace at the Berlin Wall. Santa Monica, CA: 22/7 Publishing Co.
Voolaid, Piret 2012. In graffiti veritas: A Paremic Glance at Graffiti in Tartu. - Laineste, Liisi; Brzozowska, Dorota; Chlopicky, Wladislaw (toim.). Estonia and Poland: Creativity and change in cultural communication: Vol. 1 Jokes and humour. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 237–268. www.folklore.ee
Voolaid, Piret 2013. Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile. - Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 53, lk 7−38. 10.7592/MT2013.53.voolaid. http://folklore.ee/tagused/nr53/voolaid.pdf
Voolaid, Piret 2016. Grafiti - teekond subkultuurist peavoolu. - Doktorantide sügiskool “Dialoogid subkultuuridega” 17.-18. november 2016 Jänedal. https://folklore.ee/CEES/doktorikool/prese/voolaid_janeda.pdf
Williams, Fionnuala 1991. “To kill two birds with one stone”: variants in a war of words. Proverbium 8, lk 199–201.

App2018