Ettekandepäeva toetavad

Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus - CEES, TK 145)
ning EKM baasrahastusprojektid EKM 8-2/20/2 ja EKM 8-2/20/3.