Oskar Looritsa päeva korraldajad

Ettekandepäeva korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Folkloristika osakond koos Eesti-uuringute Tippkeskuse (CEES) Ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute ning Usundi- ja müüdiuuringute töörühmadega.

AVE GORŠIč

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule Arhiivi teadur
ave.gorsic [ätt] folklore.ee

TÕNNO JONUKS

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna juhtivteadur
tonno.jonuks [ätt] folklore.ee

RISTO JÄRV

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule Arhiivi juhataja
risto.jarv [ätt] folklore.ee

MARE KÕIVA

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna juhataja, juhtivteadur
mare.koiva [ätt] folklore.ee

Eesti-uuringute Tippkeskuse juht

EKM baasrahastusprojekti EKM 8-2/20/3 (Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid) juht

ANNE OSTRAK

Eesti-uuringute Tippkeskuse projektijuht
anne.ostrak [ätt] folklore.ee

MARI SARV

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule Arhiivi vanemteadur
mari.sarv [ätt] folklore.ee

EKM baasrahastusprojekti EKM 8-2/20/2 (Folkloor ja selle individuaalsed, kogukondlikud ja institutsionaalsed edasiandmise mehhanismid) juht

PIRET VOOLAID

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna vanemteadur
piret.voolaid [ätt] folklore.ee

Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht

LIINA SAARLO

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule Arhiivi teadur
liina.saarlo [ätt] folklore.ee