ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kubjas, kilter, aidamees - need on põrgus kõige ees
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  Kilter, kubjas, aidamiis, nii oln põrgus kõige iis.

  Kubjas, kilter, aidamiis, nii om põrgun kõige iin.

  Kubjas, kilter, aidamiis, niid on mõisan kõige ees.

  Kubjas, kilter, aedames, vällavahi vanamees, need olla põrgus kõege ees.

  Kilter kubjas aidamees, põrgus ühe särgi sees.

  Kilter, kubjas, aidamees, põrgus on ta esimees.
levikuala:
  Aud, Lindi
  Hää
  Juu, Junnküla
  Kir
  Kir, Kloostri
  Mih
  Nis
  Rak
  Ran
  Ran, Uniküla
  San, Restu
  Sim, Pudivere
  Trv, Suislepa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0