ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
  kas või lõhki
süntaktiline struktuur:
  määrsõnafraas
näited:
  Aavad nõnna, et kas hobused lõhki.

  Sõitma et puru lõhki.

  Nuttis et lõhki.

  Ta joob kas voi lõhki.

  Ku mano päses, joosõ vai hindä lahke.

  Enne tehti ikke mesileiba, oli nõnna magus, et söö või lõhki.

  Süü või kõtt lõhki.

  Kas sööb eese luhki.

  Süe ehk nahk lõhki.

  Süü no, kurat, nigu lahkis läht.

  Hää maeguga suppi süüd nii et kas vai lahki lähäd.

  Sööge nüüd nii et soolike lahki.

  Juusk kas või lõhki.

  Ma joosi nõnna, et pidin lõhki minema.

  Karjub kas lõhki enese kohe.

  Las ta lõuata, purulõhki nelläs tükis!

  Kisendab kas katki.

  Tantsu löödi maha, et maa lõhki.

  Ajas kas või pasuna lõhki oma mänguga.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Hls, Uue-Kariste
  Iis, Tudulinna
  Juu, Junnküla
  Juu, Ärismaa
  Kaa, Tõrise
  Khn
  Krk, Ainja
  Kuu
  Mar, Haeska
  Nõo, Tõravere
  Ote, Vastse-Otepää
  Pee
  Pil
  Pst
  Räp
  Saa
  Saa, Voltveti
  Urv
  Vil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0