Saateks

Siinne on e-versioon 1984. a. ilmunud "Vanasõnaraamatust", mille koostasid Anne Hussar, Arvo Krikmann ja Ingrid Sarv. E-versioonis on tehtud järgmised muutused: 1) küsitava folkloorsusega vanasõnatüübid on välja jäetud; 2) iga vanasõnatüüp on esindatud üheainsa tekstiga; lisavariandid ja kihelkonnalühendid vm. päritolutähised on välja jäetud; 3) mõnevõrra on muudetud ja redigeeritud kirjutist ""Vanasõnaraamatu" sisulisest süsteemist".
Harri Kõiva lahkel loal on kasutatud illustratsioonideks 1984. a. raamatu peatüki-vinjette.
Vasakus freimis on raamatu sisukord ― alul põhiosade pealkirjad, seejärel süsteemi klasside detailne loetelu. -nupud avavad paremas freimis raamatu põhipeatükkide algused jm. soovitavad osad, -nuppe klikkides saab minna vasakus freimis vastava peatüki detailsisukorra juurde.
Detailsisukorras on suurtähtedega algavad ülem- ja keskklasside pealkirjad üleni klikitavad, mis aitab ühtlasi silmal hõlpsamalt leida süsteemi tähtsamaid alljaotusi. Numbritega tähistatud alamastme rühmadel on klikitavad ainult rühmanumbrid. Detailsisukorrast päritud kohad avanevad paremas freimis.
Iga tsiteeritud vanasõnateksti järel on lühend EV ja selle järel kaks kooloniga eraldatud arvu ― esimene arv näitab vanasõnatüübi asukohta väljaandes "Eesti vanasõnad" (1980–1988), teine selle vanasõna rahvaehtsate üleskirjutuste arvu.
Mittestandardsed karakterid (nt. kirillitsa tähemärgid, mõttekriipsud, nn. žutikud jmt.) on esitatud UNICODE-süsteemi tähistega ja lõikude vertikaalvahede täpsustamiseks tekstis on kasutatud nn. laadilehti (style sheets). Seetõttu on raamatu häireteta lugemiseks soovitav, et vaataja arvuti ja brauser neid vahendeid toetaksid. Adekvaatseimat nähtavust on oodata, kui
1) op-süsteemiks on Windows 95, Windows 98 või NT;
2) kasutatakse brauserit Netscape Navigator 4.0...4.7;
3) paletis on vähemalt 65536 värvi.
Sait on vormistatud (ning parimini vaadatav) Netscape-brauseril ja (vähemalt) 17-tollise monitoriga, kuid (eriti vanemate brauserite ja/või väiksemate monitoride korral) võib vaadata ka freimideta "laiekraanilist" varianti:
Vanasõnade leidmiseks sisutunnuste järgi saab kasutada ka Sander Vesiku loodud mälusäästlikku otsimasinat:
Käesoleva HTML-materjali vormistas Arvo Krikmann, kes on ka vanasõnade sisuliigituse ja ülevaateartikli autor.
Kõik märkused avastatud näpukate ja põhimõttelisemate puuduste kohta, samuti muud kommentaarid, küsimused jne. palume saata autorile aadressil:
kriku@haldjas.folklore.ee


Vaata ka "Vanasõnaraamatu" saksakeelset versiooni!
Vaata ka muud eesti ütluste kohta!
Vaata ka "Sissevaateid folkloori lühivormidesse"!
Vaata ka saiti eesti mõistatuste ja ütluste geograafilise leviku kohta!

ISBN 9985-851-63-3