Eksamiinfo
Põhimaterjal:
A. Krikmann, Sissevaateid folkloori lühivormidesse htm   pdf 
A. Taylor, The Proverb (konspekt) htm   pdf 
I. Järviö-Nieminen, Suomalaiset sanomukset (konspekt) htm   pdf 
Lisamaterjali mõistatuste kohta htm   pdf 
Kordamisküsimused

    pdf 
Muud lühivormide kohta:
De Proverbio (rahvusvaheline e-ajakiri) htm
Discursive Modes: vanasõnaressursside loend htm
Ted Hildebrandt, Proverbs: Rough and Working Bibliography htm
Sait "Eesti ütlused" htm
Vanasõnaraamat htm
Mõista, mõista, mõlle-rõlle
(eesti mõistatuste e-antoloogia)
htm
Egah kolgah uma kiil
Eesti mõistatuste ja vanasõnade levikupilte
htm
Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas htm
Saateks

Käesolev sait on mõeldud abimaterjaliks Tartu Ülikooli juures loetava bakalaureuseastme kursuse "Sissejuhatus folkloori lühivormidesse" eksami sooritajatele.
See on 2-õppenädalase mahuga kursus, millest auditoorselt võetakse läbi kordamisküsimused ja loetakse detailsemalt mitmeid kujundkõneteooria ossa (ID) kuuluvaid punkte. Osa õppematerjali leidub ka saitides "Eesti lühivormide allikaloost" ja "Ütluste semantikast". Materjale on võimalik lugeda brauseris html- või pdf-failidena; viimaseid saab soovi korral samuti laadida oma arvuti kõvakettale, mälupulgale vm kandjale ja/või teha neist väljatrükke. Lugemiseks on soovitav kasutada brauserite Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape või Opera uuemaid variante.

Arvo Krikmann
Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, Tartu 51003
telefon:
5 34 16 520 (mobla)
7 42 00 79 (kodus)
7 3 777 44 (Kirjandusmuuseumis)

meil: kriku@folklore.ee või krikud@hot.ee