Sisukord

Teadmiseks lugejale
1. Periodiseeringust
2. Soolaarved ja albumid
3. Kirikukirjandus
4. Vanad grammatikad ja sõnastikud
5. Hupelist Wiedemannini
6. Wiedemannist Eesti Rahvaluule Arhiivini
7. ERA ja Kirjandusmuuseumi aeg
8. Läänemeresoome vanasõnaprojekt
9. Töö mõistatuste ja kõnekäändudega


Abimaterjale

Kordamisküsimused
Kirjandust
Sissejuhatus folkloori lühivormidesse
Egah kolgah uma kiil. Eesti mõistatuste ja vanasõnade levikupilte
"Vanasõnaraamat"
Eesti ütluste sait "Haldjas"