Sisukord

Teadmiseks lugejale
1. Periodiseeringust
2. Soolarved ja albumid
3. Kirikukirjandus
4. Varased grammatikad ja sõnastikud
5. Hupelist Wiedemannini
6. Wiedemannist Eesti Rahvaluule Arhiivini
7. ERA ja Kirjandusmuuseumi aeg
8. Läänemeresoome vanasõnaprojekt
9. Töö mõistatuste ja kõnekäändudega

Abimaterjale

Kordamisküsimused
Kirjandust
Sissejuhatus folkloori lühivormidesse
Egah kolgah uma kiil. Eesti mõistatuste ja vanasõnade levikupilte
"Vanasõnaraamat"
Eesti ütluste sait "Haldjas"

Ingrid Sarvele


Teadmiseks lugejajale

Käesolev sait on mõeldud õppematerjaliks Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli juures loetava valikkursuse "Eesti lühivormide allikaloost" eksami sooritajatele. See on 1-õppenädalase mahuga kursus, mida suuliselt ei loeta. Kogu materjal tuleb omandada siinse netisaidi (või osalt ka trükiallikate) põhjal.
Raamatu tervikkäsikirja saab laadida ka oma arvutisse või flopile klikates järgnevat nuppu:
Mittestandardsed karakterid (nt. kirillitsa, kreeka ja balti tähemärgid, mõttekriipsud, nn. žutikud jmt.) on esitatud UNICODE-süsteemi tähistega ja lõikude vertikaalvahede täpsustamiseks tekstis on kasutatud nn. laadilehti (style sheets). Seetõttu on raamatu häireteta lugemiseks soovitav, et vaataja arvuti ja brauser neid vahendeid toetaksid.

Lugemine on mugavaim, kui
1) op-süsteemiks on Windows 95, NT või uuemad;
2) kasutatakse brauserit Netscape Navigator 4.0...4.7;
3) paletis on vähemalt 65536 värvi.
Soovi korral saab naasta freimidega variandi juurde:

Kõik märkused avastatud näpukate ja põhimõttelisemate puuduste kohta, samuti muud kommentaarid, küsimused jne. palume saata autorile aadressil: kriku@haldjas.folklore.ee