Mordva pulmad
Makar Jevsevjev

Sissejuhatuseks

Raamat "Mordva pulmad" ilmus esmakordselt 1931. aastal. Selle autor Makar Jevsevjev väidab eessõnas, et pulmade kirjeldus toetub peamiselt ta ema sõnadele, pärinedes seega 19. sajandi kaheksakümnendate aastate Malõje Karmalõ külast (Simbirski kubermang, Buinski maakond). Neile lisanduvad autori poolt noorusajal sugulaste pulmades tehtud isiklikud tähelepanekud ning hiljem kogutud materjal. Nii on ta ersa mõrsjaitke üles kirjutanud kolmekümne kaheksas, moksha omi aga seitsmes eri paigas. Jevsevjevil oli plaanis avaldada pulmade kirjeldus koos kõigi talle teadaolevate variantidega, ent raamatu maht sundis teda piirduma vaid Malõje Karmalõs peetud pulmadega. Siiski on laulutekstide hulgas ära toodud mõned teistest küladest kogutud teisendid, mis on käesolevast tõlkest välja jäetud.

Kuna ersa keel on eesti keelele isegi grammatiliste vormide poolest küllalt lähedane, olen laulude tõlkimisel lähtunud ersakeelsest originaaltekstist. Põhimõtteks on olnud luua tõlge, mis oleks ühtaegu nii originaalilähedane kui poeetiline. Seejuures on oluline, et tõlge ei esitaks eesti keelele ebaloomulikke konstruktsioone, samas aga oleksid originaalteksti grammatilistele vormidele leitud võimalikult lähedased tõlkevasted. Teine oluline moment on see, et igale lauludes korduvale vormelile või värsile vastaks võimaluse korral ka tõlkes alati üks ja sama vormel või värss, mitte nii, nagu Jevsevjevil, kellel näiteks ser’ jomamo vaigel’ on kord golos giblõi (lk. 27), kord golos bogibajuštši (lk. 28), kord golos propadajuštši (lk. 35). Ka olen parandanud mõned arusaamatud tõlkevead, näiteks lk. 37 on kize činen’ samosto millegipärast tõlgitud pri nastuplenii vesnõ, kuigi kize tähendab suve. Kolmas tõlkimise lähtepunkt on see, et poeetilisust säilitada püüdes ei ürita ma luua midagi eesti rahvalaulu sarnast, mille tulemuseks võiks parimal juhul olla lauldav tekst (itkude puhul on seegi kaheldav), mis aga folkloristi jaoks enam erilist väärtust ei oma.

30. detsembril 1998. aastal

Aado Lintrop

Sisukord

I Kosimine

II Pulmadeks valmistumine

 

III Pulm peigmehe kodus