Kogumisvõistlus 2013

2013. aastal toimus lastemängude kogumise võistlus.

Kultuuripärandi aasta raames toimunud võistlusele saatsid oma lapsepõlvemälestusi ja mänge kokku 77 inimest kokku 650 leheküljel, lisaks kogunes fotosid, jooniseid, paberlauamänge, pabernukke jm.  Vanim vastaja oli 100-aastane, noorim 11-aastane.

Seekordsele mängukogumise võistlusele paluti saata nii mängukirjeldusi kui mälestusi lapsepõlvest. Seda ka tehti ning saabunud on mõlemaid. Erinevaid mängukirjeldusi on mäluasutustesse varemgi kogutud ning neid on ka trükis avaldatud. Antud võistluse eripäraks võibki pidada mängude kirjeldamist enda mängukogemuse kaudu, kus eriti selgelt ilmneb ajastu mõju laste tegemistele.

Suur osa lastemängude kogumisest osavõtjaid on sündinud 1930. kuni 1950. aastatel. Nii hõlmab nende poolt kirjutatu enamasti sõja- ning pärastsõjaaegseid mängukogemusi. Kirjeldatud on nii talulaste mänge ja mänguasju kui ka linnades ja asulates kasvanud laste mängumaailma. Meenutused on erinevad ning see ei sõltu vaid eri ajastutest, kus helged mälestused vahelduvad karmimatega. Tugevalt mõjutavad laste mälestusi ka peresisesed olud.

Võistlustöödega saad tutvuda siin.

Võistluse võitjad ja teised osalejad

Fotod kogumisvõistluse lõpetamiselt Eesti Kirjandusmuuseumis 28.02.1014

Lastemängude kogumisvõistluse žürii:
 Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kadri Tamm, Astrid Tuisk,  Piret Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum)
Tiia Toomet (kirjanik, Mänguasjamuuseumi rajaja)
Karin Konksi (Eesti Rahva Muuseum)
Heli Poolakese (Tartu Mänguasjamuuseum)

 

 

Ka nüüd, pärast võistluse lõppu, on teretulnud vastused küsitlusele rahvaluule rahvaluule kogumise portaalis Kratt.

Mängukirjeldusi ootame ka meilil:
kratt@folklore.ee

või kirja teel:
Lastemängud

Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42
Tartu 51003

Kogumisvõistluse läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital
ja Kultuuripärandi aasta, võitjaid toetasid auhindadega Ahhaa Keskus,
Ludo lauamängupood, kirjastused Hea Lugu ja Koolibri.

koolibri

hea_logo

AHHAA_2011_logo_cmyk

Ludo_logo_uus_varv