mt073AX000554

Mäetagused 73

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Paradoksaalsed igapäevakujut(l)used? Narratiivsed persoonid, pärisustamine ja "Halvale teele"

Autor:

Siim Sorokin

Link:

doi:10.7592/MT2019.73.sorokin
Sorokin, Siim 2019. Paradoksaalsed igapäevakujut(l)used? Narratiivsed persoonid, pärisustamine ja "Halvale teele". Mäetagused 73. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2019.73.sorokin