mt072AX000547

Mäetagused 72

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvameditsiinArtikkel:

“Ehk nõiduseks tarvitatud” – maagilised esemed Eesti muuseumikogudes

Autor:

Kristiina Johanson, Tõnno Jonuks

Link:

doi:10.7592/MT2018.72.johanson_jonuks
Johanson, Kristiina; Jonuks, Tõnno 2018. “Ehk nõiduseks tarvitatud” – maagilised esemed Eesti muuseumikogudes. Mäetagused 72. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2018.72.johanson_jonuks