mt068AX000516

Mäetagused 68

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  Kõne ja muusikaEritoimetajad: Heete Sahkai, Meelis Mihkla

Artikkel:

Välted seto regilaulu värsimõõdus

Autor:

Janika Oras, Sulev Iva

Link:

doi:10.7592/MT2017.68.oras_iva
Oras, Janika; Iva, Sulev 2017. Välted seto regilaulu värsimõõdus. Mäetagused 68. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov, Heete Sahkai, Meelis Mihkla. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2017.68.oras_iva