mt054AX000416

Mäetagused 54

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Rahvaluule osakonna Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoog aastatel 1969–1976

Autor:

Anu Korb

Link:

doi:10.7592/MT2013.54.korb
Korb, Anu 2013. Rahvaluule osakonna Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoog aastatel 1969–1976. Mäetagused 54. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2013.54.korb