mt048AX000368

Mäetagused 48

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  ArheoastronoomiaArtikkel:

Ühe Praha varakeskaegse kultuskoha astronoomilised alused

Autor:

Andrej Pleterski, Jiří J. Mareš

Link:

doi:10.7592/MT2011.48.praha
Pleterski, Andrej; Mareš, Jiří 2011. Ühe Praha varakeskaegse kultuskoha astronoomilised alused. Mäetagused 48. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2011.48.praha