mt041AX000315

Mäetagused 41

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Kuidas uurida eesti rahvatantsu tänapäeval? Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis

Autor:

Sille Kapper

Link:

doi:10.7592/MT2009.41.kapper
Kapper, Sille 2009. Kuidas uurida eesti rahvatantsu tänapäeval? Teooriatest, meetoditest ja nende rakendamisest Eestis. Mäetagused 41. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2009.41.kapper