mt037AX000288

Mäetagused 37

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Mõningaid mõtteid kunstist, Kristjan Rauast ja vanavara kogumisest

Autor:

Kärt Summatavet

Link:

doi:10.7592/MT2007.37.summatavet
Summatavet, Kärt 2007. Mõningaid mõtteid kunstist, Kristjan Rauast ja vanavara kogumisest. Mäetagused 37. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2007.37.summatavet