mt027AX000202

Mäetagused 27

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Minevikutõlgenduste ja ajakäsituste uurimine pärimusliku ajaloo vaatepunktist. Kahe temaatilise jutustuse näitel

Autor:

Tiiu Jaago

Link:

doi:10.7592/MT2004.27.jaago
Jaago, Tiiu 2004. Minevikutõlgenduste ja ajakäsituste uurimine pärimusliku ajaloo vaatepunktist. Kahe temaatilise jutustuse näitel. Mäetagused 27. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.27.jaago