mt026AX000196

Mäetagused 26

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  RahvausundArtikkel:

Mõistatuste kogumine Eesti Kirjameeste Seltsis aastatel 1872-1893.

Autor:

Rein Saukas

Link:

doi:10.7592/MT2004.26.saukas
Saukas, Rein 2004. Mõistatuste kogumine Eesti Kirjameeste Seltsis aastatel 1872-1893.. Mäetagused 26. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2004.26.saukas