mt025AX000180

Mäetagused 25

Vaata artiklit

Vaata numbrit

  SurmakultuurArtikkel:

Risti peale kirjutas: Ühel papil oli peni... Eesti loomakalmistukultuurist

Autor:

Marju Torp-Kõivupuu

Link:

doi:10.7592/MT2003.25.loomakalmistud
Torp-Kõivupuu, Marju 2003. Risti peale kirjutas: Ühel papil oli peni... Eesti loomakalmistukultuurist. Mäetagused 25. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2003.25.loomakalmistud