mt021AX000142

Mäetagused 21

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Matthias Johann Eisen mõistatuste kogumise organiseerija ja publitseerijana aastatel 1869-1890

Autor:

Rein Saukas

Link:

doi:10.7592/MT2002.21.eisen
Saukas, Rein 2002. Matthias Johann Eisen mõistatuste kogumise organiseerija ja publitseerijana aastatel 1869-1890. Mäetagused 21. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2002.21.eisen