mt015AX000105

Mäetagused 15

Vaata artiklit

Vaata numbrit

Artikkel:

Ajalugu ja pärimus: Siberi eestlaste jutud oma esivanematest

Autor:

Anu Korb

Link:

doi:10.7592/MT2000.15.korb
Korb, Anu 2000. Ajalugu ja pärimus: Siberi eestlaste jutud oma esivanematest. Mäetagused 15. Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. EKM rahvausundi ja meedia töörühm, Tartu. doi:10.7592/MT2000.15.korb