Kudas ruttu mehele saada ja pea pruuti leida

Peatükk Eesti rahva vanast usust

Matthias Johann Eisen

kr.gif
Tartu 2002
ISBN 9985-867-29-7
Pilt: Mann Lintrop
XHTML: Saamuel Vesik
Copyright © EKM FO
Tekstituvastus: Tuul, Meel ja Pihel Sarv
E-väljaannet toetas Eesti Kultuurkapital
Eesti Kultuurkapital