EKM Teaduskirjastus

SATOR 16


Uurimusi vepsa rahvausust


Toimetaja ja koostaja:
Madis Arukask
 
 
 
          Sisukord
          Bibliograafilised andmed

          Tartu 2016


 
 
 
 

ISBN 978-9949-544-96-7 (Internet)
ISBN 978-9949-544-95-0 (trükis)
ISSN 1736-0323 (Internet)
ISSN 1406-2011 (trükis)
DOI: 10.7592/Sator.2016.16


vepsa2016.pdf