Sator 16
Bibliograafilised andmed

 Koostaja ja toimetaja:  Madis Arukask
 Sarja toimetaja:  Mare Kõiva
 Keeletoimetaja:  Asta Niinemets
 Kaas ja kujundus:  Andres Kuperjanov
 Kaanefoto:  Madis Arukask
 Küljendus & HTML:  Diana Kahre
 
 
Toimetuse aadress:
EKM Teaduskirjastus
Sator
Vanemuise 42
Tartu 51003
Tel.: +372 737 7740
Faks: +372 737 7706
 
ISBN 978-9949-544-96-7 (Internet)
ISBN 978-9949-544-95-0 (trükis)
ISSN 1736-0323 (Internet)
ISSN 1406-2011 (trükis)
DOI: 10.7592/Sator.2016.16
 
© EKM Teaduskirjastus
© Eesti Folkloori Instituut
© EKM FO rahvausundi ja meedia töörühm
© autorid
© Andres Kuperjanov
trükis 2016, veebiväljaanne 2016
 
Tagasi esilehele