PRO FOLKLORISTICA VII

Maa-alused
ISSN 1406-4359
© Eesti Kirjandusmuuseum 2000
Toimetajad: Mall Hiiemäe, Janika Oras
Keeletoimetaja: Luule Krikmann
Korrektuur: Kanni Labi
Kaanepilt: Mari-Ann Remmel
Küljendus: Maris Kuperjanov