Folkloristika osakond, 2002


Korraldatud konverentsid, seminarid


 1. Kristi Salve 60. sünnipäevale pühendatud sümpoosium "Rahvaluule lummuses"
  Edgar Saare koostatud näitus vepsa etnograafiast.

 2. Elektrooniline konverents "Dialoog avaliku ja privaatse vahel" (18.02. - 18. 05.) FO, TÜ. Materjalid

 3. Seminar Karepal (14-15 mai) /Ülevaade Aado Lintropilt/

 4. 19. juuni. Ühisüritus Etnomusikoloogia osakonnaga. Raamatu "Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas. I" ja ajakirja Folklore erinumbri "Kaljujooniseid Doonaust Baikalini. Folklore 18&19." esitlus. Igor Tõnuristi ühemeheetenduse "Eesti torupillimees Vanapagan" esietendus.

 5. "Masks and Mummers in the Nordic Countries. A Synchronic, Diachronic and Comparative Investigation in Folklore and Related Disciplines" 16.-17. august 2002, Turu, Soome Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud projekt, mille Eesti osa täitsid Ülo Tedre ja Maris Müürsepp-Leponiemi (Marise aruanne leponiemiaruanne.doc)

 6. SEAC 2002, toimus 27.-30. augustini Tartu-Viluste-Tõravere.
  Lühiülevaade. "Arheoloogiline Saaremaa" 31. august-1. september, giid Marika Mägi (grant 5117, 5005)

 7. Sagas and Societies, EU projekt, mille viisid läbi Borgarbyggð (Borgarnes'e linnavalitsus), Eesti Kirjandusmuuseum, Tüübingeni Ülikooli Põhjamaade Filoloogia osakond, Borgarfjarðar'i Kultuurikeskus, Snorri Sturlusoni Uurimiskeskus ja Reykjaviki Akadeemia.

 8. FO 55 Ülevaade 55. aastapäevale pühendatud konverentsist Pühajärvel 4/5. detsembril.


* * * *
Tulekul migratsioonifolkloori teemaline ümarlaudLühike ülevaade mõningatest töödest, mis sel aastal tehtud


Inimesed


 1. Kaitsmised:

  16. jaanuaril kaitses Andres Kuperjanov MPhil Eesti taevas. Uskumusi ja tõlgendusi, juhendaja Jaak Jaaniste, oponendid Enn Ernits ja Argo Moor.

  11. juunil kaitses Nikolai Kuznetsov MA Lähikohakäänded komi keeles juhendaja Tõnu Seilenthal, oponent Kaur Mägi.

 2. Tegemised:

  Magistrantuuri astusid Reet Hiiemäe (TÜ, tõlkemagistrantuur), Kairika Kärsna (Jyväskülä, kultuuride vaheline kommunikatsioon), Maris Leponiemi (Jyväskülä, etnoloogia).

  Doktorantuuri astus Nikolai Kuznetsov (TÜ, uralistika). Loodetavasti kaitseb Madis Arukask lähikuudel doktoritöö.

  Magistritööd kirjutavad Piret Voolaid, Tõnno Jonuks, Liisi Joon, Rein Saukas, Ell Vahtramäe.

  Doktoriväitekirja valmistavad Karin Ribenis, Katre Õim, Reet Hiiemäe, Mare Kalda.

  Tööl on uus arvutivõrgu administraator Laas Toom. (Tema tööplaan raport.ppt, vt ka töögraafikut kodulehel.)


 3. Projektirahastus

  Lisaks sihtfinantseerimisele, riiklikele programmidele ja grantidele töötati rahvusvaheliste projektide rahastusel (Ü. Tedre, M. Müürsepp-Leponiemi), hõimuprogrammi rahastusel (N. Kuznetsov, N. Kolegova), Kultuurkapitali stipendiumiga (R. Mirov, E. Vahtramäe, I. Kiissel).

  Administraator Indrek Zolk läks sõjaväkke, septembrist on selles ametis Laas Toom. 1. septembrist lahkus Aado Lintrop ja asus tööle Rein Saukas. Kairika Kärsnat asendab Salle Kajak.

  Piret Paal on magistrantuuris, täiendab end Soomes. Lapsepuhkusel on Kait Realo-Tamm, Kristel Kivari, Eve Ehastu ja Maris Kuperjanov. Kolmel viimasel sündisid sel aastal tütred.
Muud üritused

27. veebruaril kell 16 Kirjandusmuuseumi saalis esitleb Peeter Simm filmi "Elu pärast maailmalõppu" (52 m.)

22. aprillil kell 17, Vigala Sass: HINGEST JA VÄEST Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Teadmamees A. Heintalu, rahva seas tuntud Vigala Sassina, on sündinud 1941 (Rauamao) aasta kevadel. Ema poolt tshuud, isa poolt slaavi juut, rahvuselt seto ja Elo Liiv, kunstnik ja Sassi õpilane. www.vigalasass.com


© cps '02