Päike ja vihm

Ilmastikunähtus, kus üheaegselt paistab päike ja tibutab vihma, on ilmselt tänu oma vastuolulisusele tinginud mõningaid mütoloogilisi kujutelmi. Kõige levinuma uskumuse kohaselt on sel puhul öeldud paha pulmi pidavat. Samas pole teateid mingite tabude või sanktsioonide kohta selle uskumusega seotult. Pulmade pidamist on sel puhul omistatud ka surnutele. Paha ja surnute paralleelset esinemist võib täheldada ka mõne muu atmosfäärinähtuse puhul (nt tuulispea kui paha, aga ka enesetapja kehastus). P&v taga on nähtud ka jumala ja paha konflikti, mis on huvitav sellepoolest, et sisse on toodud ka positiivne poolus.

Teine sel puhul enam levinud P&v seletus on pesemine ja vihtlemine saunas, kusjuures pesejateks ja vihtlejateks on peetud taas surnuid. Kui pulmakujutelma taga võib olla ka regilauludest tuttav ebakohase abielu motiiv (nagu näiteks vanatühja ja ilmatütre vaheline abielu setu laulus, mille tagajärjel ilm ja ilmakord - miks mitte siis ka üheaegse saju ja päiksepaiste kujul - käest ära lähevad), siis paralleeli saunaga on ilmselt tinginud antud (hautavate) ilmastikuolude kõrvutamine näiteks leiliviskamisele.

MA


Tagasi