_____________________________________________________________________________________________
Meditsiiniantropoloogia konverents
An international and interdisciplinary forum

Medica XIII
Dialoogid, adapteerumine ja innovatsioonid/Dialogues, Adaptation and Innovation

MS TEAMS või Eesti Kirjandusmuuseumi seminariruum/MS TEAMS, or Vanemuine 42, 4th floor seminar room
8 Detsember/December 2020.

_____________________________________________________________________________________________

Teesid, Abstracts   

Rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne foorum kutsub osalema ja jagama uuemaid tulemusi uute ja vanade allikate, varasemate ja viimaste perioodide kohta.

Kuigi COVID-19 pandeemia ei ole kaugeltki lõppenud on meil põhjust vaadata taas üle oma uurimistulemused ja arutleda ka erinevate toimetuleku ilmingute ja oskuste üle. Lühiajalised prioriteedid on pannud vaatlema kiiret lahendust nõudvaid probleeme, ent tahame traditsiooniliselt jätkata ka kaugemate ja sügavamate probleemide käsitlemist – vanu ja uusimaid allikaid ja probleeme kõrvutades. Mitmed 20. sajandi alguses ja keskel tehtud alusuuringud vajavad uut ja värsket vaadet, et protsesside dünaamikat ja mudeleid täpsemalt määratleda. Uued avanevad andmed annavad uusi tõlgendamisvõimalusi. Tänane olukord rõhutab vajadust hinnata uue kogemuse pinnalt ka tänaseid kohanemistaktikaid, intuitiivseid ja ametlikke võtteid, kasutades humanitaaria ja sotsiaalteaduste võimalusi.

Saatke esimenissoov (pealkiri, teesid maksimuaalselt 450 sõna, märksõnad) ja oma kontaktid aadressile medica@folklore.ee hiljemalt 1. detsembriks 2020.

Medica-konverentsid on toimunud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna eestvõttel juba 12 korda. Seekordne Medica toimub folkloristika osakonna ja tippkeskuse usundi-uurimise töörühma korraldamisel ja projekti IUT 22-5 toel.

The Medica XIII, an international and interdisciplinary forum invites participation and sharing the latest research results in the light of old sources and periods as well as the latest data.

Although the COVID-19 pandemic is far from over, we have reason to review our research results and also to discuss the manifestations and skills of coping with different situations. Short-term priorities have led to a look at problems that require a quick fix. We will also continue to look at more distant and deeper problems – old and newest sources and problems side by side. Many basic studies carried out in the early and mid-20th century require a new and fresh view to define the dynamics and models of processes more precisely. New data to open up will provide new opportunities. Today's situation underlines the need to assess today's adaptation tactics, intuitive and formal techniques, using the tools of social sciences of the humanities, on the basis of new experience. The conference is free of charge.

Please send your abstract on the email medica@folklore.ee until December 1, 2020.
The papers will be published.

KAVA

11.00-11.05Avasõnad
11.05 – 13.05 Sessioon I, Juhatab Tõnno Jonuks
11.05-11.35Kurmo Konsa: Alkeemiline lugu sellest, kuidas taimedest elavhõbedat, soola ja väävlit eraldada ning nendega inimesi ravida
11.35-12. 05Anu Rae: Diagnoosid Tartu Ülikooli Närvi- ja Vaimuhaiguste Kliinikus 1881-1895
12.05.-12.35Eve Annuk: “Jumala nõu aga oli ette äraarvamata raskusi saata, ja kõik mu armsad üks haaval ära kutsuda.” Haiguse ja surma kujutamine kirjanik Elisabeth Aspe (1860-1927) kirjades luuletaja Elise Aunale (1863-1932)
12.35.-13.05Anu Korb: Lapse sünniga seonduv pärimus Siberi eesti külakogukondades
13.05-13.25 Paus
13.25 – 16.25 Sessioon II, Juhatab Reet Hiiemäe
13.25- 13.55Tatjana Volodina: Адаптация народно-медицинского комплекса белорусов к современным условиям
13.55-14.25Ludmila Lobanova: Автобиографический нарратив с центральной темой лечения от порчи: мифоритуальный контекст и структура текста
14.25-14.55Mare Kõiva: Vangilaagripäevikud ja ravimine
14.55-15.25Kaarina Rein: Pärgviiruse kevad Saaremaal. Vaade seestpoolt
15.25-15.55Ain Raal: Mustikas: rahvameditsiin ja tõenduspõhisus
15.55-16.25Esitlused, kokkuvõtted, teated. - Hakkame lõpetama, rahvas!

Korraldab: Eesti Kirjandusmuuseumi  folkloristika osakond ning Eesti - uuringute Tippkeskuse usundi-uurimise töörühm.

Kontaktid/Contacts:
Mare Kõiva: mare@folklore.ee
Anne Ostrak: anne.ostrak@folklore.ee
Tõnno Jonuks: tonno@folklore.ee

Toetajad/Credits:

Konverentsi toetavad uurimisprojekt “Folklooriuuringute narratiivsed ja usundilsed aspektid ” (EKM 8-2/20/3) ja EU oma Regionaalarengu Toetamise Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK-145).
The conference is supported by the research project “Narrative and belief aspects of folklore studies” of the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum (EKM 8-2/20/3), and the European Union through the European Regional Development Fund (Centre of Excellence in Estonian Studies, TK-145).

Teesid, Abstracts

Medica üldleht Medica series umbrella page    

cps' 2015, EKKM14-344