Rahvusvahelisel tasandil on meditsiiniantropoloogia/semiootika/folkloristika hakanud end kehtestama interdistsiplinaarse uurimisvaldkonnana, mille suhtes ütlevad sõna sekka ning pakuvad mitmekülgseid vaatenurki väga erinevate alade teadlased.
Medica projekt on koostöövorm, mille tulemiks ongi interdistsiplinaarsed teadlaste ühisseminarid ja väljaanded.
Medica seminaridel on ettekandeid pidanud folkloristika, semiootika, ravimiteaduse, meditsiiniloo, psühhofüsioloogia, füüsilise antropoloogia, sotsiaalantropoloogia ja paljude muude erialade esindajad.
Ühine meie listiga!
Medica I. seminari kava ja teesid (10. 12. 2004)
Medica II. seminari kava ja teesid (18-19. 05. 2005)
Medica III. seminari kava ja teesid (10.?1. 05. 2006)
Medica IV. seminari kava ja teesid (23.?4. 03. 2007)
Medica V. seminari kava ja teesid (21. 10. 2008)
Medica VI. seminari kava ja teesid (18. 12. 2009)
Medica VII. seminari kava ja teesid (18. 12. 2009)
Medica VIII. seminari kutse ja registreerimine


Projekti korraldab Eesti Folkloori Instituut koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga. Projekti on toetanud Eesti Kultuurkapital ja ETF (grandid nr 5117, 6824, 8137).


On the international level, the interdisciplinary research field bordered by medical anthropology, semiotics and folkloristics has become more and more prominent. It is also a field which, deserverdly, draws the attention of scientists of very different fields, presenting their multifarious views on the matter.
The Medica project is a form of co-operation where the interdisiplinary scientific seminars and publications are the result we work towards.
The Medica seminar series has featured presentations from representatives of folkloristics, semiotics, pharmaceutics, medical history, psychophysiology, physical anthropology, social anthropology and many other disciplines.
Join to the Mailing List

The project is co-ordinated by the Estonian Folklore Institute together with the Department of Folkloristics of the Estonian Literary Museum. The project has received support from the Estonian Cultural Endowment and Estonian Science Foundation (grant projects 5117, 6824, 8137).


EFI