Toimetulekustrateegiad 2: päevikupidamisest meemiloomeni21.-22. september 2020
Äksi Motorantšo


Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna seekordsel konverentsil võtame vaatluse alla vernakulaarsed kohanemis- ja toimetulekustrateegiad. Ühelt poolt on meie fookuses see, kuidas mõtestavad üksikisikud ja rühmad suuri ühiskondlikke muutusi ja murranguid? Teisalt huvitavad meid aga inimeste ja kogukondade igapäevaelus ettetulevad valikukohad ning nende lahendamine. Milliseid verbaalseid ja visuaalseid žanrilisi vahendeid neis olukordades rakendatakse? Kas tegu on pigem privaatsete või avalike, isiklike või kogukondlike valikutega? Konverentsil tulevad vaatluse alla näiteks meemiloome, fiktiivsed sündmused, päevikupidamine, eeskujude otsimine ning mitmed muud näited nii kaasajast kui ka minevikust.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Eesti-uuringute tippkeskus, see on seotud Eesti Kirjandusmuuseumi projektiga „Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid“ (EKM 8-2/20/3).


Lähem info: Katre Kikas (katreki[@]folklore.ee), Anastasiya Fiadotava (anastasiya.fiadotava[@]folklore.ee)


Kava    

Teesid    

Pildid    
Konverentsi läbiviimist toetab teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ja Eesti-uuringute Tippkeskus (TK-145).