Eesti folkloristide 6. talvekonverents


Haldjas 15: Pärimus ja Internet

Toimumisaeg: 3.-4. veebruar 2011
Toimumispaik: Jõgeveste, motell Greete (www.greete.ee)

Alates 2005. aastast on Eesti rahvaluuleteadlased korraldanud iga-aastaseid talvekonverentse, mille eesmärk on ühendada Eesti eri institutsioonide folkloriste ning luua foorum ühisteks aruteludeks.

Folkloristide kuuenda talvekonverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, see toimub 3.-4. veebruaril 2011 Jõgevestel Väikese Emajõe ääres motellis Greete.

Kahepäevane konverents on pühendatud interneti uurimisele, folkloristlikele netiväljunditele, nagu suurtele žanriandmebaasidele ja nende põhjal/abil valmivatele akadeemilistele väljaannetele, 'fokloristlikule' kohaloomele internetis jne. Ühtlasi tähistatakse sündmusega viieteistkümne aasta täitumist esimese ja seni ainsa folklooriserveri käivitamisest Eestis. 1995. aasta detsembrikuus sündinud Haldja serveris (http://www.folklore.ee) asuvad praegu jooksva erialase infoveebi kõrval soome-ugri rahvaste folkloori- ja usundileheküljed, teatmikud, andmebaasid, elektroonilised väljaanded, kõrge kvalifikatsiooniga teadusajakirjad Folklore ja Mäetagused, teoreetiliste erialaartiklite tõlked. Ühtlasi sümboliseerib Haldjas eesti folkloristikas viitteistkümmet "arvutiaastat", mis on ühelt poolt hõlbustanud rahvaluuleuurijate tehnilist tööd (väljendub paberkandjal, eriti aga virtuaalselt ilmuvate väljaannete enneolematult suures hulgas, samuti folklooriarhiivide jäädvustamises, säilitamises ja kogutu kättesaadavaks tegemises arvutite ja võrguühenduse toel) ning teiselt poolt sünnitanud uue uurimisobjekti elektroonilise folkloori näol. Konverentsi eesmärk on heita põgus tagasivaade viieteistkümne aasta jooksul arvutitega seotud arenguteedele eesti folkloristikas, otsida uusi huvitavaid teoreetilisi ja praktilisi võimalusi, mida infotehnoloogilises kultuurisituatsioonis edasistes uurimissuundades järgida. Muude hulgas tulevad vaatlusele järgmised probleemid:

  1. internetikogukonnad ja nende väärtused;
  2. kohaloomise mehhanismid, sellega seotud nähtused ja paigad (YouTube, rate, foorumid), internetis väljenduv kohanostalgia, kohaloomingu ja traditsioonilise folkloori rakendamist küberruumi loomise juures;
  3. visuaalne (mitteverbaalse) pärimus; huumor, usund, narratiivid jt folklooriliikide elu veebis, nende kasutamine;
  4. andmebaaside, e-publitseerimise, e-õppe teooria ja praktika.

Ettekannete teese ootame 18. jaanuariks 2011.

 

Osalejad

Konverentsi kava

Konverentsi teesid

Konverentsi fotod

Info: helenh@folklore.ee, 7 377 744 Helen Hanni

Osavõtumaks on 10 eurot. Maksta saab Eesti Kirjandusmuuseumis Helen Hanni kätte (tuba 314) või konverentsil.

Toetasid Eesti Kultuurkapital ja A Le Coq.

   EKM FO, EFI