Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas

Rehepapp on riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu" projekti "Eesti folkloori fundamentaalväljaanded (muistendid)" ja muude EKM Folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühma projektide käigus digitaliseeritud tekstide andmebaas ja selle veebiväljund. Digitaliseeritud pärimus hõlmab teemasid: hiiud, katk, maa-alused, halltõbi, lendva, Tõnn, mets- ja vetehaldjad, järved, puud, libahunt, aarded, valikteated muude mütoloogiliste olendite, kosmoloogia, loitsude, meediumite kohta. Andmebaas sisaldab ka erinevates usundi- ja jutuväljaannetes avaldatud tekste.

Tekstid pärinevad Eesti Rahvaluule Arhiivi, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi, Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Seltsi käsikirjalistest kogudest, samuti 19. sajandi teise poole ja 20. sajandi alguse vastavatest trükistest. Valdav enamik rahvausundi- ja rahvajuturaamatuid on Haldjas kättesaadavad ka terviklike e-raamatutena. Viimaste valmimist ja andmebaasiga liitmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Folkloori Instituut.

Kogu korpus on digitaliseeritud töörühma ja projekti liikmete uurimuste ja nende koostatavate akadeemiliste väljaannete jaoks. Selle andmebaasi informatsiooni tohib reprodutseerida, kopeerida ja levitada ainult andmebaasi haldajate nõusolekul, materjale kasutades varustage need korrektse viite ja aadressiga. Rehepapp sisaldab algkäsikirjadega võrreldud tekste, mille juures on täpsustatud topograafilised ning koguja ja esitaja andmed. Tekstid on ortograafiliselt redigeeritud. Kui teil on tarvis saada ülevaadet kogu digitaliseeritud pärimusest, tutvuda ainestikuga, mis ei ole käsikirjadega võrreldud, siis saatke e-mail aadressil haldjas@folklore.ee. Pärast ankeedi täitmist saate parooli abil sooritada päringu laiemas ainestikus.

Andmebaasina on kasutusel PostgreSQL.

Tekstide andmebaasi lisamine ja veebiväljund valmisid Eesti Kultuurkapitali toetusel.

Copyright © Eesti Folkloori Instituut, EKM FO rahvausundi ja meedia töörühm 2005

Projekti meeskond
Projektijuht: Mare Kõiva
Andmebaasi koordinaator: Mare Kalda
Andmebaas, PHP, XHTML: Saamuel Vesik
Sisestajad: Eve Ehastu, Kristel Kivari, Eva-Kait Kärblane, Salle Kajak, Mare Kalda, Mare Kõiva, Pille Parder, Laes Vesik
Kontrollijad: Anne Kaaber, Mare Kalda, Mare Kõiva, Luule Krikmann, Kairika Kärsna, Ell Vahtramäe jt.
Redigeerijad: Mare Kalda, Mare Kõiva, Luule Krikmann.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital