Ajalooline traditsioon: Haljala.

Arhiivid - Vallaarhiivid


Haljala kihelkonna valdade arhiivid asuvad kõik vastavates vallamajades.
Arhiivides sisalduvate dokumentide üle on koostatud arhiivinimestikud ja vastavalt neile nimestikkudele on arhiivimaterjal paigutatud kappidesse.
Üldiselt on arhiivide seisukord laitmatu; ainult Vihula vallaarhiivi vanem osa on asetatud nimetatud vallamaja pööningule.
Allpool äratoodud valdade arhiivinimestikud ei ole täielikud, vaid on ainult kokkuvõtted arhiivide sisalduste üle peamiselt kuni 1917. aastani.

1. Aaspere vallaarhiiv:
Arhiiv asub vallamajas ja sisaldab nimetatud valla kohta käivaid dokumente ja asjaajamisraamatud alates 1866. aastast.
Aaspere vallaarhiivi nimestik:
I Kogukondade kohtuprotokolli raamatud ja tallitajate protokolli raamatud:
1. Aaspere kogukonna protok[olli] raamat 1866-1868
2. Hõbeda talitajate protok[olli] raamat 1867-1892
3. Vatku tallitajate protok[olli] raamat 1867
4. Kihlevere kogukonna kohtuprotok[olli] r[aamat] 1867-1879
5. Vatku-Hõbeda koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1867
6. Loobu koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1867-1870
7. Kihlevere talitajate protok[olli] raamat 1867
8. Loobu talitajate protok[olli] raamat 1866
9. Aaspere koguk[onna] kohtupr[otokolli] raamat 1869
10. Vatku-Hõbeda koguk[onna] kohtuprotok[olli] raamat 1876
11. Loobu koguk[onna] nõuheitmise protok[olli] raamat 1877
12. Aaspere koguk[onna] kohtuprotok[olli] raamat 1875
13. Aaspere koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1879
14. Aaspere talitajate protok[olli] r[aamat] 1878
15. Loobu koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1881-1890
16. Vatku-Hõbeda koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1885
17. Kihlevere koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1880
18. Loobu koguk[onna] kohtuprotok[olli] r[aamat] 1871-1877
19. Aaspere valla nõuheitmise r[aamat] 1871
20. Aaspere tallitajate protok[olli] r[aamat] 1890
21. Loobu kogukonna kohtuprotok[olli] raamat 1877-1881
22. Loobu vallav[alitsuse] r[aamat] 1889
23. Prot. kn. võbornõh vol. katentak 1892
24. Katentak, shoda võbornõh i otelnõh razrjadov 1901-1906
25. Katentak shoda võbornõh 1895-1900
26. Katentak obštšego shoda 1907-1910
27.Kat[entak] obštšego shoda võbor. 1911-1913

II Sisse- ja väljaläinud kirjade registrid:
Katentak 1893-1917

III Kassaraamatud
Katentak 1895-1917

IV Kviitungiraamatud
Katentak 1895-1910

V Arveraamatud
Katentak 1891-1929

VI Passiraamatud
Katentak 1895-1917

VII Magasiraamatud
Aaspere, Hõbeda, Vanamõisa, Loobu, Vatku, Kihlevere - alates1871

VIII Perekonna kirja raamatud
Aaspere 1874
Kihlevere 1885
Hõbeda 1885
Loobu 1885
Aaspere 1885
Valla elanik[e] register 1921-1925

IX Vaestele abiandmise raamatud - alates 1972

Aaspere kogukonna rõugepanemise raamat 1854

Haljala vallaarhiiv.
Haljala vald on asutatud 1917. aastal varem osalt endise Maria (praeguse Varangu) valla alla kuuluvaist (Tatruse, Essu, Idavere), osalt Aaspere valla alla kuulunud (Veltsi, Vanamõisa) kogukondadest. Haljala vallaarhiiv asub Haljala vallamajas ja sisaldab järgmised raamatud:
1. Tatruse koguk[onna] protok[olli]raamat 1869-1911
2. Essu koguk[onna] protok[olli]raamat 1869-1910
3. Idavere koguk[onna] prot[okolli] r[aamat] 1869-1910
4. Vetsi koguk[onna] protok[olli] raamat 1869-1910
5. Vanamõisa koguk[onna] protok[olli] r[aamat] 1869-1910
6. Tatruse koguk[onna] magasi raam[at] 1871- 1884
7. Essu koguk[onna] magasi raam[at] 1872-1873
8. Tatruse koguk[onna] kohturaam[at] 1869-1893
9. Veltsi koguk[onna] kohturaam[at] 1870-1881
10. Vanamõisa koguk[onna] kohturaam[at] 1870-1876
11. Veltsi koguk[onna] passiraam[at] 1876
12. Vanamõisa koguk[onna] kassar[aamat] 1881
II Haljala valla asjaajamisraamatud 1918-1930

Varangu vallaarhiiv.
Arhiiv asub vallamajas ja sisaldab dokumente ja valla asjaajamisraamatuid aastast 1866 peale. Kuni 1894. aastani olid praeguse Varangu valla alla kuuluvad kogukonnad (Varangu, Selja, Kandle, Andja) erldi vallad. 1894. aastal ühendati need nn Maria vallaks (keisri ema Maria Feodorovna järele), kusjuures ühendati liidetud vallaga ka praegu Haljala valla alla kuuluvad kolm kogukonda: Essu, Tatruse ja Idavere. Varangu vald sai oma praeguse nime ja kuju 1917. aastal (Paul Roosvald, 35 a., Varangu vallakirjutaja). Varangu arhiivis asuvad ka endiste üksikute kogukondade asjaajamisraamatud kuni 1895. aastani. Arhiivi sisaldus on järgmine:
I Kogukondade raamatud:
1. Varangu koguk[onna] prot[okolli] raamat 1866
2. Varangu, Tatruse valla hingekiri 1866
3. Kandle koguk[onna] nõuheitmise r[aamat] 1880
4. Selja koguk[onna] nõuheitmise r[aamat] 1871
5. Varangu koguk[onna] magasi r[aamat] 1871
6. Selja koguk[onna] magasi r[aamat] 1871, 1884
7. Kandle koguk[onna] magasi r[aamat] 1871-1873, 1875
8. Selja koguk[onna] kohturaamat 1866-1871, 1880-1890
9. Kandle koguk[onna] kohturaamat 1866-75, 1875-80, 1889
10. Essu-Andja koguk[onna] kohturaamat 1870-1872-1876
11. Varangu kogukonna kohturaamat 1872, 1889
12. Andja koguk[onna] passiraamat 1882
13. Varangu koguk[onna] passiraamat 1871
14. Varangu koguk[onna] kassar[aamat] 1871
15. Andja koguk[onna] perekonnakiri 1874, 1885
16. Varangu valla nimejuhataja 1891
17.-22. Varangu, Selja, Kandle, Andja, Essu rõugep[anemis]r[aamat] 1871-1893
23.Pearaha raamatud 1880

II Maria valla raamatud
1. Lauajuhendid 1895-1917
2. Kohtu aktiraamatud 1896-1917
3. Kassaraamatud 1894-1916
4. Vallamaksu maksjate nimekirjad 1900-1914
5. Hingemaksu [maksjate nimekirjad] 1910
6. Vallavalitsuse protok[olli] raamatud 1895-1899
7.Vallavalitsuse protok[olli] raamatud 1900-1917

III Praeguse Varangu valla asjaajamisraamatud alates aastast 1917

Vihula valla arhiiv.
Nimetatud valla arhiiv asub vallamajas ja sisaldab viie endise valla asjaajamisraamatuid.
Kuni 1892. aastani olid Annikvere, Kavastu, Karula, Metsiku ja Vihula kogukonnad eraldi vallad, kuid nimetetud aastal ühendati nad asjaajamise lihtsustamise ja kokkuhoiu mõttes Vihula vallaks, kuna Esku kuulub veel praegugi Palmse valla alla. Samuti kuulub ka Käsmu Palmse valla alla (Rudolf Preemet, Vihula vallasekretär).
Vihula arhiivi nimestik
Revisjoni raamatud (endisest [viiest] vallast) 1858
Perekonnakirjad [endisest viiest vallast] 1874-1910
Kassaraamtuid [endisest viiest vallast] 1871-1899
Vihula valla kassaraamatuid 1894-1913
Magasiraamatuid (endisest viiest vallast) 1878-1914
Karula kooli kassaraamat 1912-1913
Maksumaksjate nimestikke 1882-1914
Kviitungiraamatuid 1898-1914
Protokolliraamatuid (endisest [viiest] vallast) 1866-1892
Vihula valla prot[okolli] raamat 1892-1914
Karula valla talitajate prot[okolli] r[aamat] 1887
Vihula valla talitajate prot[okolli] r[aamat] 1886-1894, 1897-1911
EKLA, f 199, m 57, 30/7 (II b) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!