Tarvastu põhjaosa

Edasi.

Ajalooline traditsioon Tarvastu kihelkonna põhjapoolsest osast
Kogutud 1926. a. suvel


Linda Uudeküll

Tartu 2008
ISSN: 1736-2547
ISBN: 978-9949-446-01-8
Digiteerinud: Janno Puusepp
Toimetanud: Helen Hanni
HTML: Helen Hanni
Copyright © Radar, EKM EKlA, EKM USN

Tarvastu oli vanemal ajal hariduse poolest teistest ees. Haridusline edu seletatav talude ostmisega, mis varem sündis kui teistes kihelkondes või maakondes.
Tarvastust pärit mitmed eesti tähtsamad mehed nagu Ado Reinvald, siis õpetaja Lipp ja õp Rennit, viimane Põltsamaa kiriku õpetajaks olnd ja v [veel] t [teisi].
EKLA, f 200, m 5:6, 84 (III-9) < Tarvastu khk. - Linda Uudeküll < David Birkenthal, 70 a. (1926)
NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!