Paide ja Anna

Sisukord

Saateks

Päevik

Jutustajate nimestik

Asjalised mälestused - Kirikud

Asjalised mälestused - Paide vallimäe lossivaremed

Asjalised mälestused - Mäo mõis

Asjalised mälestused - Isiklik tähelepanu

Asjalised mälestused - Purdi mõis

Asjalised mälestused - Mündi mõis

Asjalised mälestused - Mäo mõisa mäel nn Tornimäel asuv mälestussammas (Mäo põllus)

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Rootsi sõjaväe asukoht

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Lahinguplats, Rootsi sõja ajast

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Sõjaväekorter Rootsi-Vene sõja ajal

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Lahinguplats

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Laagriplats Rootsi sõjast

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Sõjatee

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Pelgupaik

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Matusepaik

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Sõjaaegne matusepaik

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Püssirohukeller

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Linnamägi

Asjalised mälestused - Lahinguplatsid, laagriplatsid, sõjateed ja muud sõjalised mälestised - Pelgupaik

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Kabel

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Tee

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Raha peidukoht

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Kivikangur

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Ebamäärane paik

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Kivikangrud

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Kivihunnik

Asjalised mälestused - Mitmesugused paigad - Kääpamägi

Arhiivid - Anna vallaarhiiv

Arhiivid - Mäo algkooli arhiiv

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Mündi asundus, sisseränd

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd, Seinapalu küla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Asustus – sisseränd Seinapalus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Valgma külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Kirila külla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Kirila külla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Seinapalus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Asustus, sisse- ja väljaränd Kriilevälja külas

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Darbja [Tarbja] külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Darbja [Tarbja] külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Lasbutri [Lasputre] asundusse

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Pikaküla asundus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Tänjala asundus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Otiku külas

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Äivere [Eivere] ümbrusest

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Sõmeru külla, samast väljaränd

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Nurmsi külla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Purdi asundus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Ees-Võõbu külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Taga-Võõbu külla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Pojatu külla

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd-väljaränd Mustla külas

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Seinapalust

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Purdi ümbrusest

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Purdi-Äivere [Eivere] ümbrusest

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Äiveres [Eiveres] ja Otikus

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Nurmi külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Kirila külast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Püssist Lüganuse kihelkonnast

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Nurmsist

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Väljaränd Röast ja mujalt

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Saaremõisa asundusse

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Sisseränd Vanamõisa asundusse

Suuline traditsioon - Asutamisküsimus - Sisse- ja väljaränd - Asustus Lasbutris [Lasputres]

Suuline traditsioon - Mitmesuguseid asustamisteateid - Kirila küla

Suuline traditsioon - Mitmesuguseid asustamisteateid - Äivere küla

Suuline traditsioon - Mitmesuguseid asustamisteateid - Tarbja küla

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Põhjasõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Türgi sõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Krimmi sõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Jaapani sõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Ilmasõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Eesti vabadussõda

Suuline traditsioon - Sõjad – väeteenistus - Väeteenistus

Suusõnaline traditsioon - Näljad, haigused, ikaldused

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Purdi Buck

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mäo

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Sivers Õisust

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Fersen, Olustvere krahv

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Tal (Thal) [Staal] Mündis

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Igelström, Rõuge Viitina mõisnik

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Purdi Buck [Burt], Albu Tuglas [Douglas], Äivere Patküla

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mõisnikud - Mitmesugused mõisnikud - Tal [Staal] ja teised Mündi mõisnikud

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Kirikuõpetajad - Hammerbeck

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Kirikuõpetajad - Tiesenhausen

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Kirikuõpetajad

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Suurvürst Wladimir

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Aleksander III, keiser

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Vene papp

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Köster Paides

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Kooliõpetajad

Suusõnaline traditsioon - Ajaloolised isikud - Mitmesugused isikud - Mõisavalitseja ja rentnik

Suusõnaline traditsioon - Tegu

Suusõnaline traditsioon - Tegu - Mäo mõisa teo- ja raharent

Suusõnaline traditsioon - Teolt raharendile ja müügile siirdumine

Suuline traditsioon - Maa liikuvus mõisa ja küla vahel, kvooted

Suuline traditsioon - Tulundus

Suuline traditsioon - Rahutused - Mahtra mäss

Suuline traditsioon - Rahutused - Baumküla (Paunküla) ja Purdi sõda

Suuline traditsioon - Rahutused - Rahutus Purdis

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Toitumine - Kirila

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Toitumine - Seinapalu

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Toitumine - Valgma küla

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Toitumine - Pilistvere

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Elamud

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Elamud - Mäo mõisa moonameeste elamu

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Elamud - Suitsutare

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Elamud - Elamu

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Elamud - Elamud Paide kihelkonnas

Suuline traditsioon - Majanduslik seisukord - Mitmesuguseid töö-ja tarberiistu

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Peksmine

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Seadused ja tegelik elu

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Kohus

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Omavoli

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Kohus

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Põletamine karistuseks

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Karistus

Suuline traditsioon - Õiguslik elu, karistused - Kohus, peksmine, esimese öö õigus

Suuline traditsioon - Usk - Luteri usk

Suuline traditsioon - Usk - Vene usk

Suuline traditsioon - Usk - Adventisti usk

Suuline traditsioon - Usk - Lahkusk

Suuline traditsioon - Usk - Maltsvet

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Rahvakool

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Kool – katse

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Rahvakool – õpetus mujal

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Erakool

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Õpetus – kool

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Rahvakool venestuse ajal

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Rahvakool, kõrgem haridus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Õpetus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Kirjaoskus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Venestus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Kool – õpetus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Leer

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Ajakirjandus

Suuline traditsioon - Hariduslik olukord - Seltsielu

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Mündi ümbrus

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Valgma küla (Mündi vald)

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Mäo, Mündi, Paide

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Paide kihelkond

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Mäo mõis

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Mitmeis paigus

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Anna vallakirjutaja

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Purdi ümbrus

Suuline traditsioon - 1905. a. rahutused - Kose jm 1905. a.

Suuline traditsioon - 1917. a. revolutsiooni aeg

Suuline traditsioon - Saksa okupatsioon

Suuline traditsioon - Mitmesugused teated - Seinakell

Suuline traditsioon - Mitmesugused teated - Meeste juuksed

Suuline traditsioon - Mitmesugused teated - Rõivastus

Suuline traditsioon - Mitmesugused teated - Valdade ühendamine

Suuline traditsioon - Mitmesugused teated - Peterburi voor

Teadete register, mis lokaalselt ei kuulu Paide-Anna kihelkonda.


NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!