KONVERENTSIDE TEESE


 • ISCLRi 34. rahvusvaheline konverents Perspectives on Contemporary Legend 28. juunil - 2. juulil 2016 Tallinnnas.
 • Üheteistkümnes folkloristide talvekonverents "Omad ja võõrad", 4.–5. veebruaril 2015 Kivi turismitalus.
 • Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Uuringute Keskuse 59. Kreutzwaldi päevade konverents Dialoogid – I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome 16.-17. detsembril 2015 Tartus
 • Meditsiiniantropoloogia konverents-töötuba Medica X "Kogemused, traditsioonid ja transformatsioonid" Tartus, 15. detsember 2015.
 • Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna ja Valgevene TA Kultuuri Keele ja Kirjanduse uurimise keskuse kunstiteaduste, etnograafia ja folkloori filiaali ühiskonverents Folkloori uurimise perspektiivid * Перспективы изучения фольклора Tartus 19. novembril 2015.
 • Rahvusvaheline seminar Folk on the Internet: Ideas and Directions 9. juunil 2015, Vanemuise 42, Tartu
 • Bulgaariaprojekti seminar Religious expression in contemporary Europe 14.00, 11. mail 2015. Vanemuise 42, Tartus
 • Konverents "Constructing the Other through the prism of war: Contested images in Eastern Europe (1930 - 1950)" Tartus Kirjandusmuuseumis, 7. - 9. mail 2014.
 • Meditsiiniantropoloogia konverents Medica IX "Tervis, linn ja loodus" Tartus, 26.-27. märts 2014
 • Üheksas folkloristide talvekonverents "Folkloor ja sidusus", Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis 26.-27. veebruaril 2014.
 • „Eesti keel ja kultuurimälu (2009–2013)” kultuuri mooduli projektide aruandekonverents 16. oktoobril 2013. Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42).
 • Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud. 3.-4. oktoober 2013. Eesti Kirjandusmuuseum.
  Konverentsi organiseerijaks on Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloo allikate ja kirjanduse uurimise töörühm. Konverentsi toetab Eesti Teadusfondi grant “Sooküsimus Eestis: kohalik olukord ja rahvusvahelised mõjud” (ETF 8875) ja sihtfinantseeritav teadusteema SF 0030065s08
 • 56. Kreutzwaldi päevade Kalle Kasemaa 70. sünnipäevale ja usundiloo uurimisele pühendatud teaduspäev 20. detsembril Eesti Kirjandusmuuseumis.
 • Seminar Internet, narritives, values, places. 22.-23. novembril 2012. Toimumispaik: Mäetaguste külalismaja. Seminar on seotud EKM Folkloristika osakonna 65. juubeli ja folklooriajakirjade "Mäetagused" ja "Folklore: EJF" kokku 100 numbri ilmumise puhul.
 • Sümpoosium/Symposium Narrated Worlds of Belief Eesti Kirjandusmuuseumis 16. novembril 2012./in Estonian Literary Museum on November 16, 2012
 • Meditsiiniantropoloogia konverents Medica VIII 28. novembril 2011 Tartus. Medica VIII Interdisciplinary Conference "Medical Pluralism in the Era of Digimodernism" Tartu, 28. November 2011.
 • International Symposium Traditional and Literary Epics of the World: Textuality, Authorship, Identity, the Kalevipoeg 150 in Tartu, November 29-30, 2011..
 • Eesti folkloristide 6. talvekonverents 3.-4. veebruaril 2011. Jõgeveste motellis Greete
 • ISE Ethnobiology Workshop Padise, Harjumaa, Estonia, October 15-17, 2010. Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East.
 • Interdistsiplinaarne rahvusvaheline konverents Keelest meeleni 4, pühendatud akadeemik Oskar Looritsa 110 sünnipäevale, 15-16 septembril 2010. International Academic Interdisciplinary Conference From Language to Mind 4: On the Occasion of the 110th Birthday of Academician Oskar Loorits September 15-16, 2010
 • Meditsiiniantropoloogia konverents Medica VII 9.–10. aprillil 2010 Tartus. Medica VII International colloquium "Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life", Tartu, 09.–10. april 2010.
 • The Ritual Year 6. The Inner and the Outer. 4-7 June, 2010 Tallinn, Estonia. Rituaalaasta konverents 4-7. juunil Tallinnas.
 • Meditsiiniantropoloogia konverents Medica VI Astraalnähtuste mõju meditsiinile 18. detsembril 2009 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis, 53. Kreutzwaldi-päevade paneelistungina. Medica VI Interdisciplinary Folk Medicine Conference Influence of Astral Phenomena on Medicine, Tartu, 18. december 2009.
 • Eesti folkloristide 4. talvekonverents 18.-19. märtsil 2009 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses
 • Interdistsiplinaarne rahvusvaheline konverents Keelest meeleni 3, pühendatud akadeemik Arvo Krikmanni 70 sünnipäevale, 10-11 septembril 2009. International Academic Interdisciplinary Conference From Language to Mind 3: On the Occasion of the 70th Birthday of Academician Arvo Krikmann September 10-11, 2009
 • Meditsiiniantropoloogia konverents Medica V Lood haigustest ja nende ravist, Interdisciplinary Folk Medicine Conference Narratives about Illnesses and Their Treatment, 21. oktoobril 2008 Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel
 • Folkloristika osakonna ja Leedu Kirjanduse ja Folkloori Instituudi ühisseminar Traditions and Innovations in Contemporary Society II 29. septembril 2008
 • Folkloristika osakonna, Tartu tähetorni astronoomiaringi ja Eesti Folkloori Instituudi rahvusvaheline interdistsiplinaarne konverents Eesti Taevas II/Estonian Sky 2 Aeg ja ruum/Time and Space 22-23. mail 2008
 • Symposium on Encounter Charms Tartus 9. Mail 2008.
 • Folkloristika osakonna seminar Keelest meeleni 2 Tallinnas 20-21. veebruaril 2008.
 • Rahvusvaheline konverents Holy Groves around the Baltic Sea 4. mail 2007 Eesti Kirjandusmuuseumis
 • Rahvusvaheline konverents Medica IV 23.-24. märtsil 2007. International colloquium Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life, March 23 – 24, 2007
 • Sümpoosion Postsotsialistlik anekdoot - International symposion POST-SOCIALIST JOKELORE - Международный симпозиум ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ - 15-16.01.2007
 • Folkloristika osakonna seminar Keelest meeleni Vormsil 26-28. juuni 2006.
 • Kolmas interdistsiplinaarne (rahva)meditsiinikonverents Medica III 10.-11. mai 2006, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
 • Kolmas interdistsiplinaarne seminar Inimesed ja (lemmik)loomad 27.-28. veebruar 2006, Tartu
 • Folkloristide talvekonverents "Haldjas 10", 15.-16. detsember 2005, Nüplis Marguse Puhkekeskuses
 • Interdistsiplinaarne (rahva)meditsiinikonverents Medica II 18.-19. mai 2005, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis
 • Teine interdistsiplinaarne seminar Inimesed ja lemmikloomad 26.-27. november 2004, Tartu
 • Cultural Context from the Archaeoastronomical Data and the Echoes of Cosmic Catastrophic Events" toimus 27.-30. augustini Tartus-Vilustes-TõraveresPDF/HTML
 • Fraseoloogia konverents. 24.10.2003, Conference on Phraseology

 • © Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus