Rõuge kihelkonna Haanja valla Sika talu

Vastused "Oleviku" majandusgeograahvia küsimustele

Jaan Gutves 23. 04. 1900

ISSN: 1736-2547
ISBN: 9949-418-18-6
Tartu 2005
Foto: Andres Kuperjanov 2004
Sisestas: Salle Kajak
Toimetas: Mare Kõiva
HTML: Raivo Ottenson
Copyright © EKM FO meedia ja rahvausundi töörühm EKM EKlA